Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Współpraca jest doskonała” – porozumienie lubuskiej komendy i gorzowskiej akademii

Data publikacji 08.02.2017

Porozumienie podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosława Janiaka i rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską to ważny element współpracy tych dwóch instytucji. Policja i uczelnia korzystają z własnych doświadczeń, aby jeszcze lepiej realizować cele dydaktyczne i te związane z bezpieczeństwem. Parafowany dokument jest sformalizowaniem i zacieśnieniem wieloletniej już współpracy.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. szef lubuskich policjantów, insp. Jarosław Janiak gościł rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską. W uroczystym podpisaniu porozumienia udział wzięli mł. insp. Anna Kołodziejczak-Milewska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, oraz mł. insp. Zbigniew Pytka – Naczelnik Wydziału Prewencji. W sali konferencyjnej KWP zjawili się także dr Przemysław Słowiński, Prorektor ds. Studenckich, dr Anna Chabasińska, Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz mgr Roman Gawroniak, Kanclerz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Porozumienie między lubuską Policją, a gorzowską uczelnią obejmuje warunki współpracy w zakresie dydaktyki, a także zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie akademii. Uczelnia i komenda będą konsultować program kształcenia na wybranych kierunkach studiów. Z bogatego doświadczenia kadry gorzowskiej uczelni skorzystają funkcjonariusze. Zasoby kadrowe policji posłużą przy organizowaniu wykładów, szkoleń, kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych. W ramach współpracy policja przyjmuje studentów na praktyki zawodowe i staże.

Komendant Wojewódzki Policji, insp. Jarosław Janiak zaznaczył, że „porozumienie daje możliwość wykorzystania ogromnego potencjału ludzkiego, zarówno ze strony mundurowych jak i kadry uczelni. Akademia ma w swojej ofercie dydaktycznej kierunek bezpieczeństwo narodowe. Jest on związany z zadaniami, które na co dzień realizuje lubuska komenda. W ubiegłym roku zorganizowano na terenie uczelni konferencję naukową poświeconą 25-leciu współpracy funkcjonariuszy z Polski i Niemiec. Swoje wykłady mieli zarówno policjanci, jak również pracownicy Policji. Bliska współpraca to także praktyki studenckie, podczas których słuchacze mogą zapoznać się ze specyfiką policyjnej służby”.

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska mówiła, że „porozumienie przyniesie przede wszystkim korzyści intelektualne. Współpraca z lubuską komendą prowadzona jest od kilku lat, a dzisiejszy dokument ją formalizuje. Efektem są wspólne konferencje, pokazy dla mieszkańców i studentów. Uczelnia kształci wielu policjantów zwłaszcza na kierunku bezpieczeństwo narodowe i administracja”.

(KWP w Gorzowie / mw)

  • porozumienie lubuskiej komendy i gorzowskiej akademii
  • porozumienie lubuskiej komendy i gorzowskiej akademii
  • porozumienie lubuskiej komendy i gorzowskiej akademii
  • porozumienie lubuskiej komendy i gorzowskiej akademii
  • porozumienie lubuskiej komendy i gorzowskiej akademii
  • porozumienie lubuskiej komendy i gorzowskiej akademii

Film „Współpraca jest doskonała” – porozumienie lubuskiej komendy i gorzowskiej akademii

Pobierz plik „Współpraca jest doskonała” – porozumienie lubuskiej komendy i gorzowskiej akademii (format mp4 - rozmiar 13.54 MB)

Powrót na górę strony