Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczyli zabytkowe monety

Data publikacji 21.02.2017

Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu włocławskiego może prowadzić nielegalne wykopaliska. Zgodnie z polskim prawem wszystkie zabytki archeologiczne, bez względu na sposób odkrycia, stanowią własność Skarbu Państwa i są wyłączone z obrotu handlowego. Obowiązkiem osoby, która odkryje przedmiot mogący być zabytkiem, jest niezwłoczne zgłoszenie tego właściwemu konserwatorowi zabytków bądź wójtowi.

Policjanci Wydziału Kryminalnego namierzyli osobę, która prowadziła nielegalne wykopaliska w okolicach miejscowości Dobrzyń nad Wisłą. Wspólnie z policjantami z Włocławka i pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Włocławka pojechali do niewielkiej miejscowości w powiecie włocławskim. Tam podczas przeszukania zabezpieczono różnego rodzaju monety, m.in. denary rzymskie: Septymiusz Sewer wybity w latach 193-194 n.e., Faustyna II (denar pośmiertny) wybity w latach 175-180 n.e., Trojan wybity w latach 101-102 n.e., Hadrian wybity w latach 119-122 n.e., Faustyna II żona Marka Aurelisza wybity w latach 170-176 n.e., Faustyna Starsza (denar pośmiertny) wybita po roku 141 n.e., Commodus  wybita po roku 178 n.e., Wespazian wybity w 70 r n.e., Trojan wybita w latach 98-99 n.e., Aureus Domicjan wybita w latach 88-89 n.e., Marek Aureliusz wybita w roku 180 n.e, Antoninus Pius wybita w latach 159-160 n.e., Sabina wybijana w latach 119-122 n.e., Hadrian wybita w latach 125-128 n.e., Julia Domna wybita w latach 196-202 n.e.

W toku czynności zabezpieczono również dwa detektory wykorzystywane do poszukiwań, jak również komputer. Ustalono, że wszystkie "wykopki" były prowadzone bez zezwolenia, a wskazane miejsce znajduje się na stanowisku archeologicznym. Takie prace są prawnie zabronione zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2013 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jeżeli zabytki zostały wykopane z obszaru stanowiska archeologicznego jak np. starożytna osada lub cmentarzysko, nastąpiło jego uszkodzenie lub zniszczenie, to jest to przestępstwo zgodnie z art. 108 tejże ustawy.

Zabezpieczone monety oraz inne przedmioty mogące być zabytkiem trafią na badania do biegłego. Jeśli jego opinia potwierdzi podejrzenia policjantów mężczyzna może spodziewać się zarzutów.

KWP w Bydgoszczy / ig

  • Zabezpieczyli zabytkowe monety
  • Zabezpieczyli zabytkowe monety
  • Zabezpieczyli zabytkowe monety
  • Zabezpieczyli zabytkowe monety
  • Zabezpieczyli zabytkowe monety
  • Zabezpieczyli zabytkowe monety
  • Zabezpieczyli zabytkowe monety
  • Zabezpieczyli zabytkowe monety
  • Zabezpieczyli zabytkowe monety

Opis filmu: Zabezpieczyli zabytkowe monety

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 12 MB)

Powrót na górę strony