Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z historią o przyszłości

Data publikacji 22.02.2017

Przekazaniu informacji o aktualnych zamierzeniach Biura Historii i Tradycji Policji KGP poświęcone było spotkanie kierownictwa Biura z prezesami i przewodniczącymi regionalnych Oddziałów Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.”.

Spotkanie odbyło się 21 lutego br. w siedzibie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej. Wzięli w nim udział: Teresa Bracka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939R.” z siedzibą w Katowicach, Michał Krzysztof Wykowski – prezes Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939R.” oraz Jarosław OIbrychowski - prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939R.”  w Łodzi. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Stowarzyszenia Opieki Nad Grobami Policjantów na Wschodzie.

Przybyłych gości serdecznie powitał nadkom. Zbigniew Bartosiak, p.o. dyrektora BHiTP KGP, który następnie przedstawił aktualny stan zaawansowania działań na rzecz organizacji Muzeum Policji.

Harmonogram najbliższych, kwietniowych uroczystości przygotowywanych w KGP, mających na celu upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej, przedstawiła nadkom. Ewa Dębowska, ekspert BHiTP KGP. Będą to m.in.: seminarium poświęcone historii Policji Państwowej, uroczystości przed obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP, upamiętniające 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, oraz przygotowanie w Kielcach „Tygodnia Katyńskiego”.

O policyjnych nekropoliach na Wschodzie i projekcie objęcia przez Policję opieki nad miejscami pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej, znajdującymi się na terenie Republiki Białorusi poinformowała mgr Joanna Grad, st. specjalista BHiTP KGP. Prace koncentrują się obecnie na projektach odrestaurowania cmentarzy w Stołpcach i Nieświeżu, na których pochowani zostali funkcjonariusze, polegli na Kresach w latach 30-tych ubiegłego wieku.

Krzysztof Musielak, st. specjalista BHiTP KGP, przedstawił projekt przygotowywanego do druku wydawnictwa – pod roboczą nazwą - „Leksykon Policji Państwowej”. Będzie to pierwsza tego rodzaju publikacja o charakterze encyklopedycznym, poświęcona policyjnej formacji okresu międzywojnia.

BKS KGP / J. Pac.

zdj. Paweł Ostaszewski

  • Z historią o przyszłości
  • Z historią o przyszłości
  • Z historią o przyszłości
  • Z historią o przyszłości
  • Z historią o przyszłości
  • Z historią o przyszłości
Powrót na górę strony