Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II konferencja naukowa: „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”

Data publikacji 28.02.2017

"Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych" – pod takim hasłem odbyła się po raz drugi konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przy współudziale Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Przedsięwzięcie patronatem honorowym objęli abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski oraz nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

W dniach 27-28 lutego 2017 r. w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbywała się II konferencja naukowa pt. Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych, której głównym celem było poszukiwanie naukowo uzasadnionych sposobów doskonalenia procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych.

Kościół katolicki od lat organizuje zgromadzenia religijne poza świątyniami. Z racji liczby ich uczestników są wyzwaniem dla tych wszystkich, którzy są ich organizatorami. Wyzwania te mają głównie charakter prawny, administracyjny oraz organizacyjny.

Wszystkie zgromadzenia religijne charakteryzują się spotkaniem dużej grupy osób w celu sprawowania kultu religijnego, który ma pogłębić wiarę, poszerzyć wiedzę religijną, wzmocnić poczucia duchowej wspólnoty wiernych. Przeważnie sprawowane są one w wyznaczonych do tego miejscach: kościołach, kaplicach, domach parafialnych lub klasztorach. Jednakże niektóre święta liturgiczne obchodzone są poza świątyniami, ze względu na tradycje, zwyczaje, przepisy liturgiczne lub niemożność pomieszczenia wiernych w kościołach czy sanktuariach. Do tej grupy zaliczane są między innymi: procesje, pielgrzymki do miejsc kultu, zgromadzenia przy pomnikach świętych czy kapliczkach, a także Msze św. polowe. Przy organizacji tego typu uroczystości należy stosować, odpowiednio do sytuacji, szczególne środki ostrożności w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom maksimum bezpieczeństwa. Organizatorzy tych zgromadzeń korzystają z własnych służb porządkowych, a także z pomocy państwowych organów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego tj. policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, które działają w oparciu o własne przepisy, ustawy i zarządzenia, mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wiernych.

Konferencja w naturalny sposób nawiązała do ubiegłorocznej, podczas, której główny nacisk położono na kwestie ochrony przeciwpożarowej, problemy psychologiczne oraz te związane z porządkiem publicznym. Tegoroczna konferencja koncentrowała się będzie przede wszystkim, wokół spraw związanych z ochroną ludności uczestniczącej w zgromadzeniach religijnych w kontekście obowiązującego prawa oraz opartych na nim rozwiązań administracyjnych.

Organizatorem poprzedniej konferencji była Fundacja Obserwatorium Społeczne, która na tegoroczną konferencję wydała, wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, publikację „Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych”. Jest to drugie, uzupełnione wydanie.

Wyższą Szkołę Policji podczas konferencji reprezentowali: mł. insp. dr Janusz Bryk – Dziekan Wydziału Administracji,  insp. dr hab. Izabela Nowicka – Prodziekan Wydziału Administracji ds. studenckich, nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych WA, podinsp. dr hab. Mariusz Nepelski – profesor WSPol oraz prof. dr hab. Bernard Wiśniewski.

Źródło: Obserwatorium Społeczne/WSPol

 

Powrót na górę strony