Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie podczas „Międzynarodowego Tygodnia Projektowego” w Niemczech

Data publikacji 28.02.2017

Zabrzański policjant wspólnie z delegacją Szkoły Policji w Katowicach brał udział w „Międzynarodowym Tygodniu Projektowym” organizowany przez Wydział Nauk Policyjnych Uniwersytetu Nauk Stosowanych Nadrenii Palatynatu w Niemczech. Delegaci z 9 europejskich państw przedstawiali nie tylko swoje idee na rzecz bezpiecznej Europy, ale również brali udział w zawodach sportowych, w których zabrzański policjant zajął III miejsce.

Projekt, który odbył się w pierwszej połowie stycznia, skierowano do policjantów o stażu służby nieprzekraczającym trzech lat oraz słuchaczy i studentów szkół policyjnych. „Międzynarodowy Tydzień Projektowy” skupił delegatów aż z 9 państw. Oprócz Polski swoich przedstawicieli wysłała m.in. Finlandia, Estonia, Hiszpania, Rumunia i Luksemburg. Młodym policjantom, a także słuchaczom szkół policyjnych towarzyszyli wykładowcy, którzy w czasie spotkań skupili się na porównaniu systemów i sposobów kształcenia policjantów, na kluczowych kompetencjach niezbędnych do prawidłowego pełnienia służby oraz na konsekwencjach związanych z naruszeniem przepisów przez policjantów podczas szkolenia i później w dalszej służbie. Natomiast zadaniem słuchaczy i młodych stażem policjantów było m.in. przedstawienie swoich idei na rzecz przyszłej, bezpiecznej Europy.

Była to również niepowtarzalna okazja poznania codziennej pracy policjantów z innych krajów. Dla uczestników „Międzynarodowego Tygodnia Projektowego” gospodarze zorganizowali również zawody sportowe polegające m.in. na pokonaniu toru przeszkód przygotowanego w ramach egzaminu dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w niemieckiej policji. Zabrzański policjant st. post. Roman Janasik, tor przeszkód pokonał z czasem 1 minuty i 6 sekund, zajmując tym samym III miejsce.

KWP w Katowicach / mg

  • O bezpieczeństwie podczas „Międzynarodowego Tygodnia Projektowego” w Niemczech
  • O bezpieczeństwie podczas „Międzynarodowego Tygodnia Projektowego” w Niemczech
  • O bezpieczeństwie podczas „Międzynarodowego Tygodnia Projektowego” w Niemczech
  • O bezpieczeństwie podczas „Międzynarodowego Tygodnia Projektowego” w Niemczech
  • O bezpieczeństwie podczas „Międzynarodowego Tygodnia Projektowego” w Niemczech
  • O bezpieczeństwie podczas „Międzynarodowego Tygodnia Projektowego” w Niemczech
Powrót na górę strony