Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów" rozstrzygnięty

Data publikacji 01.03.2017

28 lutego 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów” zorganizowany w ramach kampanii „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”. Spośród 4.865 uczestników jury wyłoniło 13 laureatów konkursu.

Konkurs plastyczny był elementem kampanii „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”, która została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorem konkursu była Komenda Główna Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Przedsięwzięcie adresowane było do osób urodzonych w 2001 roku bądź później.

Od 15 grudnia 2016 roku do 20 lutego 2017 roku do Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

W konkursie „Stok nie jest dla bałwanów” wzięło udział 4.865 osób. Jury podczas posiedzenia przeanalizowało nadesłane prace, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, wiek autora oraz spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu.

Wyłoniono 40 finalistów, a po ponownej analizie przyznano łącznie 3 główne nagrody oraz 10 wyróżnień w 3 kategoriach wiekowych.

WERDYKT JURY:

  • KATEGORIA I – (data urodzenia 2001-2005)

NAGRODA GŁÓWNA: Paulina Kucharska

WYRÓŻNIENIA: Jakub Król, Szymon Rutkowski, Wiktoria Trzop

  • KATEGORIA II – (data urodzenia 2006-2008)

NAGRODA GŁÓWNA: Natalia Hełmecka

WYRÓŻNIENIA: Maja Baranowska, Maciej Bazan, Oliwia Bednarczyk, Krzysztof Stasiak

  • KATEGORIA III – (data urodzenia 2009 i później)

NAGRODA GŁÓWNA: Angelika Klimańska

WYRÓŻNIENIA: Pola Dobrowolska, Kinga Elżbieciak, Szymon Kryszczuk

Jury gratuluje laureatom konkursu oraz dziękuje wszystkim jego uczestnikom za zaangażowanie. O terminie wręczenia nagród laureaci oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

  • Jedna z nadesłanych prac z napisem: konkurs nie jest dla bałwanów
  • prace nadesłane na konkurs
  • członkowie jury oglądają nadesłane prace
  • członkowie jury oglądają nadesłane prace
Powrót na górę strony