Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wolontariusze i policjanci

Data publikacji 22.01.2008

Szkoła Policji w Pile znalazła się w gronie 10 nominowanych (wybranych z ponad 1000 instytucji z całej Polski) do tytułu "Wolontariusz Roku" w konkursie "Barwy Wolontariatu". Spośród finałowej dziesiątki Szkoła zajęła zaszczytne trzecie miejsce. Uroczyste wręczenie nagród - statuetek odbyło się w warszawskim Teatrze Muzycznym "Roma" podczas Gali Wolontariatu, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

Konkurs "Barwy Wolontariatu", organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu, skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.
Szkoła Policji w Pile otrzymała statuetkę za działania społeczne, w które angażują się słuchacze, kadra i pracownicy Szkoły i za otwartość na wszelkie inicjatywy w tym zakresie, m.in. za działalność szkolnego Klubu HDK PCK "eRka", którego członkowie od początku swojej działalności oddali aż 16 tys. litrów krwi oraz za opiekę nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i działaniami na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Poza wspomnianymi działaniami, warto również dodać, że w listopadzie ubiegłego roku w Szkole Policji przeprowadzono specjalistyczne szkolenie nauczycieli powiatu pilskiego i policjantów, które poprowadzili wolontariusze Pokojowego Patrolu – instruktorzy programu edukacyjnego "Ratujemy i uczymy ratować". W ramach wolontariatu, pilska Szkoła Policji, współpracuje z innymi placówkami oświatowymi, m.in. z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, w której realizowany jest nowy blok edukacyjny pod nazwą "Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego". Komendant Szkoły Policji w Pile objął też swoim patronatem program "Szkolenie policyjne w technikum administracji z rozwiniętym modułem przedmiotów policyjno-prawnych", który realizowany jest w jednej z klas Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie.

Od kilku lat wykładowcy organizują zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. W szkołach prowadzone są spotkania dla pedagogów oraz rodziców, podczas których poruszana jest tematyka społeczno-prawnych skutków tego zjawiska. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem.
Jednym z elementów działalności, za którą Szkoła Policji otrzymała tę zaszczytną nagrodę była także działalność kulturalna i otwartość na społeczeństwo. Mieszkańcy Piły i turyści mają możliwość zwiedzania obiektów Szkoły, zapoznania się z jej historią oraz dniem dzisiejszym. Podczas wycieczek, goście poznają strukturę Szkoły, dowiadują się, na czym polega szkolenie policjantów oraz jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać funkcjonariuszem Policji.

Pilanie, słuchacze i pracownicy Szkoły mają możliwość uczestniczenia w organizowanych imprezach kulturalnych. W 2007 roku w Szkole zorganizowano 14 wykładów i prelekcji. Wstęp na te imprezy jest wolny, a każdemu spotkaniu towarzyszą specjalnie przygotowane prezentacje multimedialne. Oprócz tego, aktywnie działa szkolna Galeria Sztuki "Akwarium", w której w minionym roku. zorganizowano 11 wystaw.
Działalność społeczna Szkoły Policji w Pile ma na celu integrację ze społeczeństwem, pomoc i propagowanie wśród młodych funkcjonariuszy policji tak ważnych cech jak odpowiedzialność, partnerstwo i opieka nad drugim człowiekiem.

Na retransmisję Gali Wolontariatu zapraszamy w najbliższą niedzielę, 27 stycznia o godz. 19.00 do programu 2 TVP.

Powrót na górę strony