Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci przygotowani do udzielania pierwszej pomocy

Data publikacji 03.03.2017

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończył się kurs specjalistyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dziesięciu kolejnych policjantów pod okiem doświadczonych praktyków zdobyłoumiejętności, które pomogą im jeszcze skuteczniej ratować ludzkie życie.

3 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się egzamin będący zwieńczeniem pięciodniowego kursu specjalistycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dziesięciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Białymstoku, Katowic, Komendy Stołecznej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji musiało wykazać się umiejętnościami i wiedzą, którą zdobyli podczas pobytu w Szczytnie.

Egzamin miał formę testu umiejętności, podczas którego funkcjonariusze musieli wykonać szereg czynności ocenianych przez egzaminatorów, a było to m.in. postępowanie ratownicze na miejscu zdarzenia, prowadzenie resuscytacji wg aktualnie obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego, czy też zaopatrywanie ran, urazów poszkodowanego we właściwy sposób.

Wszyscy policjanci zakończyli sprawdzian z oceną pozytywną. Teraz bogatsi o nową wiedzę i umiejętności są gotowi skuteczniej udzielać pierwszej pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Kurs realizowali: podkom. dr Adam Płaczek – starszy wykładowca Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa IBiPP WBW WSPol oraz st. sierż. Grzegorz Janik – specjalista Zespołu Medycznego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • Kolejni policjanci przygotowani do udzielania pierwszej pomocy
  • Kolejni policjanci przygotowani do udzielania pierwszej pomocy
  • Kolejni policjanci przygotowani do udzielania pierwszej pomocy
  • Kolejni policjanci przygotowani do udzielania pierwszej pomocy
  • Kolejni policjanci przygotowani do udzielania pierwszej pomocy
  • Kolejni policjanci przygotowani do udzielania pierwszej pomocy
Powrót na górę strony