Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Wrocławia podczas debaty prezentowali pierwszą w Polsce aplikację o bezpieczeństwie w sieci

Data publikacji 03.03.2017

„PROFILAKTYKA – PRZEZ MŁODZIEŻ I DLA MŁODZIEŻY” to było hasło przewodnie zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Brzezinach debaty społecznej z młodzieżą pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W tym wydarzeniu uczestniczyli również funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, którzy zaprezentowali stworzone wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej aplikacje o bezpieczeństwie w sieci. Stworzenie tych narzędzi miało na celu połączenie w sobie elementów rozrywki z edukacją, a jednocześnie m.in. w przystępny sposób uświadomienie osób korzystających z tych rozwiązań, jakie zagrożenia czyhają na nie w Internecie.

Debatę z młodzieżą 2 marca 2017 r. zorganizowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta. Do udziału w tym przedsięwzięciu zostali zaproszeni także policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Uczestników debaty przywitał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach mł. insp. Piotr Szustowski. Następnie głos zabrał Komendant insp. Cezary Petrus, który w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym informacje dotyczące priorytetowego zadania Policji, jakim jest bezpieczeństwo. Wskazując na hasło „Różnorodność daje siłę, jeśli łączy ją cel” insp. Cezary Petrus wyjaśniał jak wielkie korzyści dla wspólnego bezpieczeństwa można osiągnąć, kiedy mieszkańcy współpracują z Policją. W kolejnej części swojego przemówienia Komendant przypomniał bardzo ważne wydarzenia, które w ostatnim czasie odbyły się na terenie powiatu m.in. 16 lutego 2017 roku Konferencja „Cyberprzestępczość – nowe zagrożenia”, 25 stycznia FORUM IDEI KU BEZPIECZEŃSTWU I DIALOGOWI SPOŁECZNEMU poświęcone dopalaczom. Kolejnym elementem prezentacji Komendanta było wskazanie jak ważnym i przydatnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, wymieniając poszczególne kategorie zagrożeń zgłaszanych na terenie podległym KPP w Brzezinach. Wystąpienie nawiązywało do zeszłorocznej Konferencji „Dzielnicowy bliżej nas” oraz opinii mieszkańców na temat swojego terenowego dzielnicowego, a także działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców prowadzonych przez terenowych dzielnicowych.

Komendant Cezary Petrus w swoim przemówieniu podkreślił, że mimo wielu skutecznych inicjatyw propagujących bezpieczeństwo jego jednostka szuka także nowych inicjatyw powstających na terenie całego kraju mogących wpłynąć na bezpieczeństwo. Jako przykład takiego działania wskazał zaproszonych do udziału w debacie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podkom. Ewelinę Rosę oraz st. sierż. Łukasza Raczkowskiego z ich autorskim pomysłem.

Następnie głos zabrali wrocławscy policjanci, którzy przedstawili pierwszą w Polsce aplikację multimedialną na telefony komórkowe dotyczącą cyberprzestępczości. St. sierż. Łukasz Raczkowski, będący inicjatorem powstania gry, przybliżył genezę, zasady działania oraz dostępność aplikacji. Wyświetlił również film dotyczący współpracy z uczniami z Zespołu Szkół Akademickich przy Politechnice Wrocławskiej, który powstał podczas tworzenia tej aplikacji.

Nadmienił, że głównym celem tego przedsięwzięcia było stworzenie narzędzia, które będzie łączyło w sobie elementy rozrywki i edukacji, a jednocześnie będzie interesujące dla dzieci i młodzieży. Dla tego właśnie tą aplikację tworzyli licealiści i gimnazjaliści.

Policjanci podczas wystąpienia zwracali także uwagę na fakt, że w czasach, kiedy masowe korzystanie z telefonów, komputerów, czy innych urządzeń mobilnych z dostępem do sieci internetowej jest normą, informowanie o zagrożeniach podczas korzystania z sieci wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Ponieważ jak wiemy oprócz wielu korzyści, które, na co dzień daje nam dostęp do Internetu, pojawiają się też różnego rodzaju zagrożenia. Zadaniem powstałych aplikacji jest informowanie w sposób przystępny jak robić to bezpiecznie.

Kolejną częścią debaty było zaprezentowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez uczniów z Zespołu Szkół w Rogowie, którym w realizacji ich pomysłów pomagają dorośli – nauczyciele, przedstawiciele Urzędu Gminy w Rogowie, oraz brzezińscy policjanci.

Program „MALUJE-MY” przybliżyli zebranym uczestnikom sami uczniowie, a także dotychczasowe akcje prowadzone przez młodzież. Są to np. działania, w trakcie których młodzież zamalowywała napisy zawierające tzw. mowę nienawiści, a następnie w ich miejsce nanosiła treści o tematyce profilaktycznej. Akcje takie kontynuowane są niezmiennie już od kilku lat. Uczniowie miejscowych szkół mają w ten sposób także możliwość kształtowała otaczającej ich przestrzeni publicznej,  jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo w rejonie przejazdów kolejowych i tzw. „dzikich przejść” przez torowiska, oraz przekazując pozytywne wartości – m.in. ideę Fair Play.

Następnie podkom. Tomasz Żaczek zaprezentował uczestnikom debaty grę edukacyjną „Historia Magdy K.”. Uczestnicy prezentacji mogli decydować o dalszych losach głównej bohaterki. Wspólnie z nią przeżywali jej wybory, a także ponosili ich konsekwencje. Każdorazowo w trakcie podejmowania decyzji na temat dalszego postępowania głównej bohaterki młodzież, będąca uczestnikami spotkania, podejmowała dyskusję i dokonywała wyboru dotyczącego dalszego losu głównej bohaterki gry.

Kolejnym etapem debaty były wystąpienia osób w niej uczestniczących, w tym młodzieży podkreślającej wagę wydarzenia oraz wskazującej ich oczekiwania, co do organizowanych w przyszłości spotkań.

Głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski, który dokonał podsumowania debaty i poruszanych w niej kwestii.

Na zakończenie debaty Komendant Cezary Petrus podziękował wszystkim zebranym uczestnikom za przybycie, a łącznie wzięło w niej udział 145 osób.

Prezentowane przez Wrocławskich policjantów aplikacje są bezpłatne i można je pobrać bezpośrednio z sieci.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • Policjanci z Wrocławia podczas debaty prezentowali pierwszą w Polsce aplikację o bezpieczeństwie w sieci
  • Policjanci z Wrocławia podczas debaty prezentowali pierwszą w Polsce aplikację o bezpieczeństwie w sieci
  • Policjanci z Wrocławia podczas debaty prezentowali pierwszą w Polsce aplikację o bezpieczeństwie w sieci
  • Policjanci z Wrocławia podczas debaty prezentowali pierwszą w Polsce aplikację o bezpieczeństwie w sieci
  • Policjanci z Wrocławia podczas debaty prezentowali pierwszą w Polsce aplikację o bezpieczeństwie w sieci
  • Policjanci z Wrocławia podczas debaty prezentowali pierwszą w Polsce aplikację o bezpieczeństwie w sieci
  • Policjanci z Wrocławia podczas debaty prezentowali pierwszą w Polsce aplikację o bezpieczeństwie w sieci
  • Policjanci z Wrocławia podczas debaty prezentowali pierwszą w Polsce aplikację o bezpieczeństwie w sieci
Powrót na górę strony