Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie w zakresie komunikacji z osobami niesłyszącymi

Data publikacji 06.03.2017

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu komunikowania się z osobami niesłyszącymi, poprowadzone przez p. Monikę Folwarczną oraz p. Adama Janulka, przedstawicieli Fundacji PL - organizacji pożytku publicznego zajmującej się m.in. działalnością szkoleniowo-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwzględnieniem potrzeb osób z wadami słuchu.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w celu realizacji zapisów ustawy o języku migowym, nakładających na Policję, jako na podmiot zobowiązany w rozumieniu przywołanego aktu prawnego, obowiązek zapewnienia osobom uprawnionym właściwej obsługi. 

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy garnizonu małopolskiego, którzy mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami obsługi osób niesłyszacych, w tym przede wszystkim z metodami nawiązywania i utrzymywania komunikacji, sposobami rozwiązywania problemów,  prawidłową realizacją wymogów ustawy o języku migowym.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony