Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie komendantów niemieckiej i polskiej Policji

Data publikacji 08.03.2017

Szef zachodniopomorskiej Policji mł. insp. Jacek Cegieła i jego pierwszy zastępca mł. insp. Jarosław Pasterski w ramach współpracy przygranicznej wzięli udział w naradzie dotyczącej transgranicznej współpracy międzynarodowej i sytuacji kryzysowych na obszarach przygranicznych.

W dniach 01-02.03.2017 w jednostce partnerskiej Prezydium Policji w Neubrandenburgu, w miejscowości Zinnowitz, odbyła się konferencja poświęcona tematyce bezpośredniego współdziałania w przypadku wystąpienia poważnych zdarzeń kryminalnych lub zdarzeń kryzysowych.  

Program konferencji został opracowany na podstawie zdarzeń, realizowanych przez Policję zachodniopomorskiej we współdziałaniu z policjantami z Prezydium z Neubrandenburga.

Współpraca przygraniczna, może się wiązać z niezwykle pilnymi i szeroko zakrojonymi działaniami poszukiwawczymi, kryminalnymi i sztabowymi, jakie są uruchamiane  w ramach multi dyscyplinarnej grupy operacyjno-śledczej.

Konferencja miała na względzie konieczność dobrej, a przede wszystkim efektywnej współpracy.  Obok kadry kierowniczej obydwu w jednostek (Prezydium Policji w Neubrandenburgu w Zinnowitz i KWP w Szczecinie), wzięli w niej również udział Naczelnik Zarządu w Szczecinie CBŚP oraz Komendanci powiatowi z jednostek przygranicznych.

Konferencja zorganizowana przez Prezydium Policji w Neubrandenburgu została podzielona na trzy etapy tj. prezentacje referatów z obydwu krajów, warsztaty, wspólne podsumowanie i opublikowania wniosków.
                                                                                                                            
W rezultacie końcowym w wyniku uzgodnień przyjętych przez Komendanta wojewódzkiego Policji mł. insp. Jacka Cegieła jak i Prezydenta Policji w Neubrandenbygu Pana Nilsa Hoffmana-Ritterbusch ustalono, że każda z jednostek będzie wprowadzała wskazane wnioski tak, aby w przyszłym roku móc odbyć ćwiczenie transgraniczne, które sprawdzi stopień i jakość wprowadzonych zmian.

(KWP w Szczecinie/ mw)

  • Spotkanie komendantów niemieckiej i polskiej Policji
  • Spotkanie komendantów niemieckiej i polskiej Policji
  • Spotkanie komendantów niemieckiej i polskiej Policji
  • Spotkanie komendantów niemieckiej i polskiej Policji
  • Spotkanie komendantów niemieckiej i polskiej Policji
  • Spotkanie komendantów niemieckiej i polskiej Policji
Powrót na górę strony