Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja polska na Konferencji Szefów Krajowych Biur Interpolu

Data publikacji 09.03.2017

Dziś w Lyonie kończą się obrady 13 Konferencji Szefów Krajowych Biur Interpolu, która rozpoczęła się dnia 7 marca b.r. Uczestniczy w niej udział 270 przedstawicieli Policji ze 149 państw członkowskich Organizacji.

Polskę na konferencji reprezentują: 

 • insp. Rafał Batkowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP - Szef polskiego Krajowego Biura Interpolu,
 • podinsp. Iwona Wysocka-Zowczak – ekspert w Sekcji ds. Interpolu BMWP

Wspomniane forum jest organizowane corocznie, a jego celem jest omówienie inicjatyw i priorytetów w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz podstawowych kwestii służących sprawnemu i efektywnemu funkcjonowaniu Krajowych Biur Interpolu usytuowanych w jego państwach członkowskich

Tematem przewodnim tegorocznych obrad jest: „Budowanie silnych Krajowych Biur Interpolu”. Intencją organizatorów jest zwrócenie uwagi na następujące kwestie związane z  działaniem tych podstawowych komórek Interpolu:

 1. Krajowe Biuro Interpolu, jako pomost pomiędzy zagranicą a krajowymi organami ścigania.
 2. Łączność i infrastruktura KBI – zarządzanie informacjami otrzymywanymi przez krajowe biura.
 3. Rzetelne normy dotyczące przetwarzania danych.
 4. Korzystanie z możliwości policyjnych Interpolu.
 5. Ocena potrzeb szkoleniowych.

Wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili kluczową rolę, jaką odgrywają krajowe biura we współpracy międzynarodowej organów ścigania państw członkowskich Interpolu.

Podczas konferencji zostały przedyskutowane i poddane głosowaniu projekty konkluzji zachęcających szefów krajowych biur do podejmowania działań w celu:

 • wzmacniania pozycji i możliwości krajowych biur, pełniących rolę podstawowego punktu kontaktowego na poziomie kraju, w wymianie informacji policyjnych kanałem Interpolu,
 • zwiększania zasobów baz danych Organizacji oraz maksymalnego wykorzystywania tych baz przez podmioty krajowe podczas prowadzonych przez nie postępowań,
 • monitorowania jakości danych przekazywanych przez państwa członkowskie do systemu Interpolu oraz przestrzegania obowiązujących reguł przetwarzania danych,
 • rozszerzania dostępu dla podmiotów krajowych do systemu I-24/7
 • korzystania w większym stopniu z oferty szkoleniowej Interpolu, w tym także e-le@rningu.

BMWP KGP / kp

 

Powrót na górę strony