Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Współczesne Niewolnictwo” - konferencja

Data publikacji 09.03.2017

W środę, 8 marca, rozpoczęła się Regionalna Konferencja na temat „Współczesnego Niewolnictwa”. Uczestniczą w niej polscy, brytyjscy, a także litewscy przedstawiciele organów ścigania, resortów spraw wewnętrznych oraz organizacji pozarządowych. Na wczorajszym spotkaniu w siedzibie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie stronę polską reprezentował Jakub Skiba, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kolejny dzień obrad zaplanowano w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W tej warsztatowej części spotkania biorą też udział obserwatorzy z Ukrainy i Białorusi.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń zmierzająca do usprawnienia wspólnych działań w zakresie ścigania sprawców przestępstw handlu ludźmi. Uczestnicy podejmują również dyskusję na temat krajowych programów walki z tego rodzaju przestępstwami. W ramach trójstronnej współpracy zostaną też zidentyfikowane obszary, w których dodatkowo można zwiększyć efektywność prowadzonych czynności.

Konferencję zorganizowały: brytyjskie Home Office oraz National Crime Agency we współpracy z ministerstwami właściwymi do spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Wśród jej prelegentów i uczestników są przedstawiciele Komendy Głównej Policji (Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP) i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Więcej na temat spotkania w siedzibie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie ►

(CSP, foto: Mariusz Mazewski/ZSS/ mw)

  • „Współczesne Niewolnictwo” - konferencja
  • „Współczesne Niewolnictwo” - konferencja
  • „Współczesne Niewolnictwo” - konferencja
  • „Współczesne Niewolnictwo” - konferencja
  • „Współczesne Niewolnictwo” - konferencja
  • „Współczesne Niewolnictwo” - konferencja
Powrót na górę strony