Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla negocjatorów Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu

Data publikacji 09.03.2017

Sekcja Negocjacji Wydziału Wsparcia Operacyjnego Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji przy współudziale Zespołu Obserwacji i Techniki Specjalnej zorganizowała szkolenie dla nieetatowych negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Naczelnik Wydziału Wsparcia Operacyjnego  BOA KGP podkom. Jakub Ciesielski witając uczestników szkolenia zwrócił uwagę na możliwość wymiany doświadczeń mających wpływ na zacieśnienie współpracy pomiędzy negocjatorami, która wpływa na jakość podczas  wspólnych realizacji  na terenie województwa mazowieckiego.

W trakcie szkolenia negocjatorzy Sekcji Negocjacji BOA KGP w części teoretycznej przekazali wiedzę w zakresie działań negocjatorów w sytuacjach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, omówiono ostatnie realizacje negocjacyjne oraz wskazywano na zagrożenia i możliwości ich eliminacji. W części praktycznej przeprowadzono symulację z wykorzystaniem dronów latających przed i w trakcie procesu negocjacyjnego.

Ponadto podczas szkolenia zapoznano negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu ze sprzętem  będącym na stanie Sekcji Negocjacji BOA KGP oraz przećwiczono praktyczne możliwości jego zastosowania.

Prowadzący szkolenie Kierownik Sekcji Negocjacji BOA KGP podkom. Robert Kotecki - koordynator krajowy ds. negocjacji policyjnych widząc wysoki poziom wyszkolenia negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i ich zaangażowanie w ćwiczenia zapowiedział ponowne szkolenie o wyższej skali trudności połączone z nowymi wyzwaniami stawianymi negocjatorom policyjnym.

(BOA KGP / mw)

Powrót na górę strony