Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przerwać zmowę milczenia

Data publikacji 21.03.2006

Inauguracja czterodniowej międzynarodowej konferencji "Przerwać zmowę milczenia - policjant pierwszego kontaktu sprzymierzeńcem ofiar przestępstw czterech ścian" odbyła się dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W realizacji projektu koordynowanego przez Komendę Stołeczną Policji udział biorą policjanci z Polski, Finlandii, Litwy i Łotwy.

Przerwać zmowę milczeniaInauguracja czterodniowej międzynarodowej konferencji "Przerwać zmowę milczenia - policjant pierwszego kontaktu sprzymierzeńcem ofiar przestępstw czterech ścian" odbyła się dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W realizacji projektu koordynowanego przez Komendę Stołeczną Policji udział biorą policjanci z Polski, Finlandii, Litwy i Łotwy.

Komenda Stołeczna Policji w ramach programu Unii Europejskiej Daphne II opracowała projekt zatytułowany: "Przerwać zmowę milczenia – policjant pierwszego kontaktu sprzymierzeńcem ofiar „czterech ścian", który Komisja Europejska zakwalifikowała do dofinansowania ze środków unijnych. Odbywa się to w ramach współpracy organizacji pozarządowych, instytucji i władz lokalnych. Przede wszystkim współpraca ta polega na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu. Głównym celem programu jest walka z szeroko pojętą przemocą wobec kobiet, dzieci i młodzieży oraz ochrona ofiar przemocy.

Dzisiejsze spotkanie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie było pierwszym z cyklu pięciu seminariów organizowanych w ramach tego projektu. Na rozpoczynającą się w dniu dzisiejszym konferencję przybyli przedstawiciele partnerów projektu Policji z Helsinek, Rygi, Wilna i Warszawy oraz Fundacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Wśród zaproszonych gości na spotkaniu inauguracyjnym byli: Paweł Żurek Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Marek Trosiński Koordynator Urzędu m.st Warszawy, Dorota Tyrała Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Potr Ptaszyński Kierownik Zespołu Szkolnego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, nadkom. Artur Dobrzyński Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz insp. Jacenty Bąkiewicz komendant Centrum Szkolenia Policji.

Przerwać zmowę milczeniaZaproszonych gości i uczestników powitał gospodarz spotkania, komendant stołeczny Policji podinsp. Jacek Kędziora.

- Przeciwdziałanie przemocy jest problematyką niezwykle ważną w pracy Policji. W tej dziedzinie jest wiele aspektów wymagających udoskonalenia, wypracowania skutecznych mechanizmów zapobiegania i zwalczania przemocy.– powiedział komendant stołeczny Policji w wystąpieniu otwierającym konferencję. Podkreślił również znaczenie współpracy międzynarodowej w wypracowaniu wspólnego stanowiska w walce z przemocą, którego efektem miałoby być zmniejszenie liczby przestępstw o tym charakterze.

Kilka słów na temat procedury Niebieskiej Karty, jako sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie powiedział przedstawiciel KRP Warszawa IV asp. sztab. Krzysztof Nowak. Przytoczył on statystyki odnoszących się do wzrostu ogólnej liczby interwencji domowych, jak również w jej ramach do wzrostu interwencji dotyczących przemocy domowej.

W dalszej części spotkania przedstawiciele delegacji z poszczególnych krajów partnerskich projektu – Finlandii, Łotwy i Litwy mieli zaprezentować struktury swoich jednostek i policyjne procedury obejmujące problematykę przeciwdziałania przemocy domowej. Przedstawiciele Prokuratury, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz fundacji "Dzieci Niczyje" i "Pomoc Kobietom i Dzieciom" przedstawią rolę i zadania powyższych instytucji i organizacji w rozwiązywaniu problemów z zakresu przemocy w rodzinie.

Przerwać zmowę milczeniaW kolejnych dniach konferencji przewidziane są wizyty przedstawicieli służb mundurowych z Helsinek, Rygi i Wilna w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV. Między innymi zostanie im zaprezentowany "Błękitny Pokój" oraz Policyjna Izba Zatrzymań. Delegaci zostaną również zapoznani z pracą Działu ds. Uzależnień przy Ośrodku Pomocy Społecznej Warszawa Wola i funkcjonującym tam Dzielnicowym Zespołem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zagraniczni partnerzy unijnego projektu poznają również pracę Fundacji "Dzieci Niczyje" oraz Izby Wytrzeźwień w Warszawie, a także Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

W ostatnim dniu konferencji, 24 mara 2006 roku, zostaną podsumowane zaprezentowane dotychczas procedury przeciwdziałania przemocy domowej funkcjonujące w polskiej Policji, a także zostanie dokonana ocena instytucji współpracujących z policją. Pierwsza faza projektu "Przerwać zmowę milczenia – policjant pierwszego kontaktu sprzymierzeńcem ofiar czterech ścian" zostanie zakończona wystąpieniem komendanta stołecznego Policji podsumowującym polską część projektu.

Powrót na górę strony