Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O współpracy przy granicy

Data publikacji 23.01.2008

Wejście Polski do układu Schengen oznacza m.in. zniesienie kontroli paszportowych na granicach wewnętrznych, w naszym regionie zniesienie kontroli na granicy ze Słowacją. Nie oznacza to jednak, że granica formalnie przestała istnieć. Od miesiąca można ją przekraczać niemal w każdym miejscu. Jest to ułatwienie m.in. dla turystów w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, którzy czasem nieświadomie wchodzili na terytorium Słowacji, naszego unijnego sąsiada.

Otwarcie granic nie może oznaczać spadku bezpieczeństwa mieszkańców rejonów przygranicznych. Służby państwowe strefy Schengen uruchomiły bowiem współpracę, która modyfikuje dotychczasowe zasady działania.
O miesięcznych doświadczeniach w nowych realiach współpracy przygranicznej mówili dziś policjanci i strażnicy graniczni z podkarpackich odcinków granic: zewnętrznej i wewnętrznej.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zaprosił jednostki Straży Granicznej do podsumowania współpracy w pierwszych tygodniach naszej obecności w Schengen. Robocze spotkanie odbyło się w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie. Naradzie przewodniczył I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Józef Gdański.

Do Krosna przybyła kadra kierownicza Wydziałów Granicznych Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. O praktycznych aspektach współdziałania mówili także funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Barwinku, Sanoku i Wetlinie. Zadania Policji omawiali specjaliści z Wydziałów: Prewencji, Ruchu Drogowego, Sztabu Policji i Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie oraz z Komendy Miejskiej w Krośnie i Komend Powiatowych w Jaśle, Sanoku i Lesku.

Istotne zmiany w zadaniach Straży Granicznej, m.in. przeniesienie z przejść na południowej granicy na trasy międzynarodowe i dojazdowe do granicy, oznaczają ścisłą współpracę z Policją. Mieszkańcy naszego regionu mogą na co dzień zobaczyć wspólne patrole Policji i Straży Granicznej w głębi województwa podkarpackiego. Taki styl pracy wymaga utrzymania koordynacji działań i precyzyjnego podziału kompetencji. Doświadczenia pierwszych tygodni w strefie Schengen wskazują na profesjonalne przygotowanie partnerskich służb państwowych na Podkarpaciu.

Dyskusja o współpracy dotyczyła również nieodległych zadań w związku z Euro 2008. Udział polskiej "jedenastki" oznacza bowiem wzmożony ruch graniczny, nie tylko miłośników piłki, ale i stadionowych chuliganów, którzy nie są mile widziani na żadnym stadionie świata.
Powrót na górę strony