Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne sukcesy nadkom. Jacka Szewczaka i jego podopiecznych

Data publikacji 13.03.2017

Zawodnicy Studenckiego Koła Sportów Walki WSPol znów w natarciu. Z IV turnieju Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu jitsu wrócili do Szczytna z 5 medalami, w tym dwoma złotymi, dwoma srebrnymi i jednym brązowym. Serdecznie gratulujemy!

11 marca 2017 r. w Mińsku Mazowieckim odbył się IV turniej Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu jitsu, w którym udział wzięło 460 zawodników z 40 polskich klubów oraz 5 klubów zagranicznych z Ukrainy i Białorusi.

Na zawodach wraz ze swoimi podopiecznymi wystartował wykładowca Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadkom. Jacek Szewczak.

Instruktor samoobrony i technik interwencjipolicyjnej Uczelniw turnieju wywalczył drugie miejsce, a jego podopieczni – w tym czworo studentów WSPol zrzeszonych w Studenckim Kole Sportów Walki – 23 medale (10 złotych, 3 srebrne i 10 brązowych) zajmując w turnieju 2 miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Nadkom. Jacek Szewczak, po wygraniu dwóch walk eliminacyjnych w wadze purpura 88,3 kg, w walce finałowej przegrał nieznacznie jedną przewagą ( mały punkt) z reprezentantem Ukrainy

„[…]srebrny medal cieszy, choć odczuwam pewien niedosyt. To kolejny turniej, na którym zajmuję miejsce w czołówce. Jednak więcej satysfakcji sprawiły mi wyniki moich podopiecznych.” – powiedział po zawodach wykładowca WSPol

Wyniki studentów Wyższej Szkoły Policji iw Szczytnie

Najlepiej ze studentów WSPolw turnieju poradzili sobie Agata Szoda oraz Łukasz Elbrud, którzy stanęli na najwyższym stopniu podium.

Na drugim stanął Paweł Wtulich, natomiast na trzecim Wojciech Stępniak.

Wszyscy czworo studiują „bezpieczeństwo wewnętrzne” na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol.

Pozostałe medale zdobyli młodzi adepci sztuki jujitsu, którzy na co dzień pod bacznym okiem nadkom. Szewczaka trenują na obiektach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

„WSPol od dawna wspiera moich podopiecznych. Jedną z form tego wsparcia jest możliwość korzystania z bazy sportowej.To cieszy.Jednak, dzięki policyjnej Uczelni, zdobywają dużo więcej niż tylko kondycję i formę. Tu uczą się od najmłodszych lat zdrowego stylu życia, dalekiego od wszelkich używek i uzależnień, uczą się szacunku do drugiego człowieka, do funkcjonariuszy służb mundurowych, z którymi przecież mijają się na korytarzach.” – powiedział nadkom. Jacek Szewczak

Warto dodać, że jednym z małych wojowników jest syn wykładowcy ZPB IBiPP WBW WSPol, który mimo 7 lat, w tym roku wygrał już 4 turnieje, w dwóch zostając najlepszym zawodnikiem zawodów. Być może Igor w przyszłości pójdzie w ślady rodziców i zostanie tak jak oni – funkcjonariuszami Policji.

(WSPol w Szczytnie / mw)

 

  • Kolejne sukcesy nadkom. Jacka Szewczaka i jego podopiecznych
  • Kolejne sukcesy nadkom. Jacka Szewczaka i jego podopiecznych
  • Kolejne sukcesy nadkom. Jacka Szewczaka i jego podopiecznych
Powrót na górę strony