Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe samochody dla stołecznych policjantów

Data publikacji 23.01.2008

Uroczyste przekazanie nowego wyposażenia dla warszawskich policjantów odbyło się dzisiaj o przed głównym wejściem do Komendy Stołecznej Policji. 32 samochody, w tym 5 terenowych i 27 osobowych oraz wyposażenie biurowe trafią do komend powiatowych. Sprzęt zakupiony został ze środków Policji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i jednostek samorządu terytorialnego.

Samochody w nowych, "europejskich" barwach trafią do podległych Komendzie Stołecznej Policji komend powiatowych. Przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego zakupiono również nowy sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany policjantom, pełniącym służbę w komisariatach Policji w Nasielsku i Jaktorowie.

Kluczyki do nowych radiowozów policjantom, którzy będą je użytkować w codziennej służbie wręczyli Komendant Stołeczny Policji - insp. Jacek Olkowicz oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości, komendant stołeczny Policji – insp. Jacek Olkowicz, który na wstępie podziękował władzom województwa i przedstawicielom samorządów terytorialnych za wsparcie i pomoc, dzięki którym możliwe stało się zakupienie nowych radiowozów.
- Przekazane samochody umożliwią funkcjonariuszom szybsze dotarcie na miejsce zdarzenia. – podkreślił insp. Jacek Olkowicz - Dzięki temu mieszkańcy podwarszawskich powiatów będą jeszcze bezpieczniejsi.

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik powiedział, że samorządy terytorialne pomagają Policji, a celem tej pomocy jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
- Policjantom życzę bezpiecznej służby - powiedział Adam Struzik, który na ręce komendanta stołecznego Policji złożył również podziękowania za współpracę w programie, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym.

Podinsp. Tomasz Kowalczyk, dyrektor biura logistyki Komendy Głównej Policji również podziękował władzom samorządowym za pomoc przy zakupie nowego wyposażenia.
- Dziękuję komendantowi stołecznemu Policji za podjęcie inicjatywy mającej na celu doposażenie policjantów w nowoczesny sprzęt - podkreślił podinsp. Kowalczyk, który powiedział też, że na modernizację Policji również w tym roku przeznaczone są duże środki finansowe.

Nowe samochody poświęcił kapelan stołecznych policjantów ks. Józef Jachimczak, który w modlitwie powierzył jeżdżących nimi funkcjonariuszy opiece patrona kierowców, Św. Krzysztofa.
Powrót na górę strony