Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie zapobiegamy handlowi ludźmi

Data publikacji 15.03.2017

Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje nią nawet wtedy, gdy odbywa się za zgodą ofiary! Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby przestępstwo zaistniało – to mit! Tą i wiele innych informacji usłyszała w środę tj. 15 marca br. młodzież z IV LO w Gorzowie Wlkp., podczas inauguracji XII edycji projektu profilaktycznego pn. „Zapobieganie handlowi ludźmi”, które odbyło się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spotkanie z młodzieżą, połączone z prezentacją mobilnej wystawy, rozpoczął Wicewojewoda Lubuski, Robert Paluch.

W imieniu insp. Jarosława Janiaka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., dotychczasowe działania funkcjonariuszy Policji woj. lubuskiego w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi omówił nadkom. Wiesław Adamski, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. Następnie kom. Justyna Ławreszuk z Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. wraz z kpt. Małgorzatą Maciejewską z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, przedstawiły najważniejsze zagadnienia dotyczące tego, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Projekcje filmów edukacyjnych dawały młodzieży do myślenia, czego wyrazem były wypowiedzi uczniów na temat odczuć prezentowanych treści. Policjanci w ramach projektu profilaktycznego pn. „Zapobieganie handlowi ludźmi” przeprowadzili blisko 2 tysiące spotkań z młodzieżą, dzięki czemu dotarli do ponad 40 tysięcy osób. Jak wskazują wyniki ewaluacji z lat poprzednich – spotkania policjantów z młodzieżą cieszą się niezmiennie wielkim zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa lubuskiego.

Przestępstwo handlu ludźmi, zawarte w art. 189a kodeksu karnego jest przestępstwem - godzącym w wolność, godność i prawa człowieka - zagrożonym karą do 15 lat pozbawienia wolności. Jednakże, ze względu na jego bardzo złożony charakter, jest to zbrodnia niezwykle trudna do wykrycia i udowodnienia. Dlatego tak ważne jest, aby niezmiennie prowadzić działania profilaktyczne i uświadamiać szczególnie młodzież..

KWP w Gorzowie Wlkp. / mg

  • Działania profilaktyczne policjantów nt. "Wspólnie zapobiegamy handlowi ludźmi"
  • Działania profilaktyczne policjantów nt. "Wspólnie zapobiegamy handlowi ludźmi"
  • Działania profilaktyczne policjantów nt. "Wspólnie zapobiegamy handlowi ludźmi"
  • Działania profilaktyczne policjantów nt. "Wspólnie zapobiegamy handlowi ludźmi"
  • Działania profilaktyczne policjantów nt. "Wspólnie zapobiegamy handlowi ludźmi"
  • Działania profilaktyczne policjantów nt. "Wspólnie zapobiegamy handlowi ludźmi"
  • Działania profilaktyczne policjantów nt. "Wspólnie zapobiegamy handlowi ludźmi"
  • Działania profilaktyczne policjantów nt. "Wspólnie zapobiegamy handlowi ludźmi"
  • Działania profilaktyczne policjantów nt. "Wspólnie zapobiegamy handlowi ludźmi"
Powrót na górę strony