Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sosnowieccy dzielnicowi pracują w nowej formule

Data publikacji 16.03.2017

Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem to jeden z głównych priorytetów Komendanta Głównego Policji w obecnym roku. W jego formułę najlepiej wpisują się dzielnicowi, którzy są ogniwem łączącym Policję z mieszkańcami miasta. Nazywani „ policjantami pierwszego kontaktu” są tymi, do których po pomoc czy o poradę zwracamy się najczęściej.

Dzielnicowi większość czasu służby spędzają w terenie. W Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu czas przeznaczony przez dzielnicowych na spotkania z mieszkańcami, realizację zadań w rejonie i podejmowane lokalnie inicjatywy, to blisko 80% czasu służby. „Policjanci pierwszego kontaktu” odbywają spotkania grupowe i indywidualne z mieszkańcami rejonu, przedstawicielami instytucji, a wszystko po to, by podejmowane przez nich działania były jak najbardziej skuteczne. Częstość kontaktów przekłada się na doskonałą współpracę z przedstawicielami najczęściej odwiedzanych instytucji. Dzięki tym relacjom, doświadczeniu i inicjatywie dzielnicowych, efektywność pracy wszystkich policjantów jest bardzo duża, co przekłada się na doskonałe wyniki sosnowieckiej komendy, również te, osiągane w pionie kryminalnym. To właśnie do dzielnicowych większość mieszkańców i pracowników instytucji zwraca się z doraźną prośbą o radę, pomoc czy też o zorganizowanie spotkań profilaktycznych, czy informacyjnych. Niemal natychmiast gdy pojawi się taka potrzeba, czy zaistnieje doraźny problem, dzielnicowi podejmują szereg inicjatyw. Są to m.in. działania pomocowe i profilaktyczne na rzecz osób starszych, których dzielnicowi informują (nierzadko podczas wizyt w ich domach) o zagrożeniach, czy też o sposobach uzyskania pomocy ze strony instytucji państwowych lub pozarządowych. Pomagają i radzą w przypadkach zaistnienia przemocy domowej, reagują na krzywdę dzieci i zaniedbania rodzicielskie, ale również wskazują miejsca, gdzie można uzyskać wsparcie (również finansowe) w przypadkach przewlekłych chorób czy zdarzeń losowych.

O aktywności sosnowieckich dzielnicowych świadczyć może fakt, że od początku 2017 roku dzielnicowi ponad 1100 razy spotkali się z mieszkańcami. Także to dzielnicowi mają ogromny wpływ na to, jak postrzegana jest Policja przez mieszkańców miasta. Również dzięki nim zdobywa ona coraz większe zaufanie społeczne, rośnie także poziom poczucia bezpieczeństwa obywateli, a właśnie to oraz wpływające nierzadko na ręce komendanta podziękowania, dla pracujących efektywnie stróżów prawa jest największym dowodem uznania dla ich działalności.

Inaugurujemy cotygodniowy cykl prezentacji sylwetek dzielnicowych. Chcemy przybliżyć sylwetkę dzielnicowej z Komisariatu Policji I w Sosnowcu mł. asp. Marty Hałas, opiekującej się rejonem nr 5, obejmującym szereg ulic w ścisłym centrum miasta. Wczoraj towarzyszyliśmy jej w ciągu jednego dnia służby. Policjantka opowiedziała, z jakimi instytucjami najczęściej współpracuje, z jakimi wyzwaniami na co dzień się mierzy, ale również o tym, jak dużą satysfakcję czerpie z wykonywanej pracy. Razem z dzielnicową odwiedziliśmy m.in. osoby i sąsiadów mogących posiadać informacje o kobiecie, której rodzina została objęta pomocą policji, odwiedziliśmy miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące wsparcia z uwagi na posiadane schorzenia. Spotkaliśmy się z przedstawicielem jednego z zarządców budynków, gdzie dzielnicowa wspiera niezaradną rodzinę starającą się o uzyskanie lokalu socjalnego, a także odwiedziliśmy pedagoga szkolnego, by porozmawiać o jednej z jego podopiecznych, która z uwagi na tragiczną sytuację rodzinną trafiła pod opiekę placówki wychowawczej. Dzielnicowa podkreśla, że w swojej codziennej służbie dane jej jest obserwować ogromną ilość krzywdy i nieszczęść ludzkich, jednak zawsze te, które dotykają dzieci zapadają jej w pamięci najdłużej.

Mł. Asp. Marta Hałas pełni służbę w Policji od maja 2008 roku, jako dzielnicowa opiekuje się rejonem od listopada 2012 roku. W czerwcu 2016 roku została odznaczona przez gen. Romana Polko medalem za zasługi i wkład pracy na rzecz prewencji i interwencji kryzysowej. Obecnie pod jej opieką jest rejon służbowy nr 5 obejmujący ulice: Piłsudskiego od nr 2 do nr 18, Krzywą, Czystą, Sadową, Kołłątaja, Dęblińską, Mierosławskiego, Towarową, Teatralną od nr 1 do 3, Akacjową, Naftową, Różaną i Willową. Z dzielnicową można skontaktować się pod nr telefonu 694-446-506, za pośrednictwem aplikacji "Moja Komenda", a także za pośrednictwem chętnie używanej przez mieszkańców aplikacji WhatsApp.

(KWP w Katowicach / mw)

  • dzielnicowa z Komisariatu Policji I w Sosnowcu mł. asp. Marta Hałas, opiekująca się rejonem nr 5 w Sosnowcu
  • dzielnicowa z Komisariatu Policji I w Sosnowcu mł. asp. Marta Hałas, opiekująca się rejonem nr 5 w Sosnowcu
  • dzielnicowa z Komisariatu Policji I w Sosnowcu mł. asp. Marta Hałas, opiekująca się rejonem nr 5 w Sosnowcu
  • dzielnicowa z Komisariatu Policji I w Sosnowcu mł. asp. Marta Hałas, opiekująca się rejonem nr 5 w Sosnowcu
  • dzielnicowa z Komisariatu Policji I w Sosnowcu mł. asp. Marta Hałas, opiekująca się rejonem nr 5 w Sosnowcu
  • dzielnicowa z Komisariatu Policji I w Sosnowcu mł. asp. Marta Hałas, opiekująca się rejonem nr 5 w Sosnowcu
  • dzielnicowa z Komisariatu Policji I w Sosnowcu mł. asp. Marta Hałas, opiekująca się rejonem nr 5 w Sosnowcu
  • dzielnicowa z Komisariatu Policji I w Sosnowcu mł. asp. Marta Hałas, opiekująca się rejonem nr 5 w Sosnowcu

Film Sosnowieccy dzielnicowi pracują w nowej formule

Pobierz plik Sosnowieccy dzielnicowi pracują w nowej formule (format mp4 - rozmiar 29.83 MB)

Powrót na górę strony