Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla kierowników dzielnicowych oraz kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych jednostek Policji woj. podlaskiego

Data publikacji 23.03.2017

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy współpracy z funkcjonariuszami i pracownikami Wydziałów Sztabu Policji, Dochodzeniowo-Śledczego, ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów oraz Sekcji Psychologów KWP w Białymstoku zorganizowali i przeprowadzili zajęcia doskonalące dla kierowników dzielnicowych oraz kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych jednostek Policji woj. podlaskiego.

Wczoraj, 22.03.br., w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 94 funkcjonariuszy (naczelnicy wydziałów prewencji, komórek patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego, kierownicy: rewirów dzielnicowych, ogniw patrolowo-interwencyjnych, a także posterunków Policji województwa podlaskiego) doskonaliło swoją wiedzę związaną ze specyfiką służby dzielnicowego. Policjanci omówili realizacją zadań przez dzielnicowego w ramach „Planów działania priorytetowego” oraz prowadzenie przez niego rozpoznania terenowego i dokumentowania czynności w „Teczce rejonu”. Przypomniano również zadania dzielnicowego w zakresie profilaktyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z cyberprzemocą i zagrożeniami płynącymi z Internetu. Podczas szkolenia wskazano także na realizację zadań wynikających z informacji wskazanych przez mieszkańców za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uczestnicy szkolenia mogli także nabyć umiejętności z zakresu „zarządzania konfliktem w zespole” oraz skutecznego rozwiązywania problemów.

W spotkaniu (na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku) uczestniczył także Prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku Pan Andrzej Bura, który przypomniał o zasadach postępowania funkcjonariuszy Policji w przypadku kontroli osoby legitymującej się immunitetem formalnym.

(KWP w Białymstoku / mw)

  • Szkolenie dla kierowników dzielnicowych oraz kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych jednostek Policji woj. podlaskiego
  • Szkolenie dla kierowników dzielnicowych oraz kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych jednostek Policji woj. podlaskiego
  • Szkolenie dla kierowników dzielnicowych oraz kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych jednostek Policji woj. podlaskiego
  • Szkolenie dla kierowników dzielnicowych oraz kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych jednostek Policji woj. podlaskiego
Powrót na górę strony