Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele dolnośląskiej i niemieckiej Policji rozmawiali o bezpieczeństwie na terenach przygranicznych

Data publikacji 24.03.2017

Mając na uwadze specyfikę Dolnego Śląska, jako regionu przygranicznego oraz korzyści płynące z policyjnej współpracy międzynarodowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do spraw logistyki insp. dr Andrzeja Łuczyszyna z przedstawicielami niemieckiej Policji koordynującymi współpracę międzynarodową.

Podczas spotkania podsumowano przedsięwzięcia międzynarodowe zrealizowane w 2016 roku na podstawie harmonogramów współpracy, jak również zaplanowano kolejne na ten rok. Problematyka poruszona na forum stanowi jeden z priorytetów w Planie Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu na rok 2017 i jest kontynuacją działań podjętych w latach ubiegłych.

Policję niemiecką reprezentowali: Silvia Lange z Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii, Andre Schäfer oraz Martyna Fleischmann z Dyrekcji Policji Görlitz. Dolnośląską Policję reprezentował: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do Spraw Logistyki insp. dr Andrzej Łuczyszyn z kadrą kierowniczą m.in. Naczelnikiem Wydziału Prezydialnego mł. insp. Emilem Łabancem oraz jego zastępcą podinsp. Małgorzatą Ciupińską, Naczelnikiem Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych kom. Elizą Ściborską, Dowódcą Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego we Wrocławiu podinsp. Robertem Otczykiem oraz Naczelnikiem Wydziału Techniki Operacyjnej podinsp. Dariuszem Cyburą.

Współpraca z niemiecką policją oparta jest m.in. na wzajemnym zaufaniu, przyjaźni, a przede wszystkim wspólnym interesie służbowym, jakim jest bezpieczeństwo. Gwarantuje ona skuteczne zwalczanie przestępczości transgranicznej oraz poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach przygranicznych.

KWP we Wrocławiu / mg

  • Przedstawiciele dolnośląskiej i niemieckiej Policji rozmawiali o bezpieczeństwie na terenach przygranicznych
  • Przedstawiciele dolnośląskiej i niemieckiej Policji rozmawiali o bezpieczeństwie na terenach przygranicznych
  • Przedstawiciele dolnośląskiej i niemieckiej Policji rozmawiali o bezpieczeństwie na terenach przygranicznych
Powrót na górę strony