Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”

Data publikacji 30.03.2017

O dzielnicowych zwykło się mówić, że jest to tzw. policjant pierwszego kontaktu. Nie bez przyczyny, bowiem stanowią oni ważne ogniwo między Policją i społeczeństwem. Przyjazny, otwarty, aktywny i skuteczny – to cechy dobrego dzielnicowego. Nowa forma pracy dzielnicowego ukierunkowana jest w głównej mierze na identyfikację problemów społeczności lokalnych, rozwiązywanie ich i eliminację zagrożeń. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”, gdzie omówiono m.in. rolę dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w lokalnych środowiskach. W województwie dolnośląskim służbę pełni ponad 600 dzielnicowych.

30 marca 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas” poświęcona służbie dzielnicowych w nowej formule i roli dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w lokalnych środowiskach. 

W konferencji, oprócz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusza Golanowskiego, Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofa Niziołka nadzorującego pion prewencji oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Andrzeja Łuczyszyna nadzorującego pion logistyczny, udział wzięli również Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, mł. insp. Iwona Klonowska Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, mł. insp. Arkadiusz Kopczyński Radca Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przedstawiciele komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu dolnośląskiego.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski rozpoczynając konferencję podkreślił m.in., że nowa formuła pracy dzielnicowych, to przede wszystkim zbliżenie ich do społeczeństwa, a przez to ułatwienie mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym. To także poświęcenie większej uwagi problemom pojawiającym się w środowisku lokalnym i większe możliwości w podejmowaniu, a także inicjowaniu działań wspólnie z mieszkańcami i innymi podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz ich rozwiązywania. 

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zwrócił uwagę na to, że, właśnie m.in. poprzez pracę dzielnicowego tworzy się zaufanie społeczeństwa do Policji. To dzielnicowy jest wizytówką tej formacji, a zaufanie jest szczególnie ważne, bo ono buduje poczucie bezpieczeństwa. Stąd szczególna rola dzielnicowych, jaką odgrywają w administracji publicznej. 
Mam świadomość jak praca Policji, w tym dzielnicowych jest trudna. To Wy znacie potrzeby mieszkańców w kwestii bezpieczeństwa. Miejcie świadomość, że robicie rzeczy niezmiernie ważne i za to chciałem podziękować wszystkim dolnośląskim dzielnicowym – przekazał wojewoda dolnośląski kończąc swoje wystąpienie.

W dalszej części konferencji omówiono zagadnienia dotyczące roli dzielnicowego w uspołecznieniu działań Policji, praktycznej strony nowej formuły służby dzielnicowego, rozwiązań organizacyjnych, priorytetów i zadań stawianych przed dzielnicowymi, a także wyników wybranych obszarów uzyskanych w ramach ogólnopolskich badań dzielnicowych. Konferencja była też okazją do wyróżnienia dolnośląskich dzielnicowych, którzy zasłużyli się dla społeczeństwa szczególnymi osiągnięciami. 

Wśród wyróżnionych byli dzielnicowi, którzy wykazali się zasługami m.in. w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców, czy też udzielaniu pomocy i wsparcia osobom potrzebującym, a także ci, którzy wykazali się wyjątkową aktywnością i skutecznością w działaniach społecznych i działaniach na rzecz mieszkańców oraz bezpieczeństwa publicznego. Listy gratulacyjne wręczyli Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski i Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Dzielnicowi, to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów. Rozpoznają ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne. Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Głównym założeniem programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani „funkcjonariusze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co mieli mniej czasu na to, aby zainteresować się sprawami mieszkańców. Program ten, to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych. 

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia, a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Dzielnicowi miejscy nie realizują też nakazów doprowadzeń, a także w mniejszym zakresie uczestniczą w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych. Kolejną zmianą jest opracowywany przez każdego dzielnicowego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Ten tworzony co pół roku harmonogram działań, jest konsultowany z mieszkańcami, dzięki czemu każdy z nas będzie miał wpływ na własne bezpieczeństwo. 

Aby nowa formuła przyniosła zamierzony efekt działania te muszą być spójne i konsekwentne, stąd wyodrębniono w nim pięć zasadniczych obszarów zagadnieniowych – kadrowy, szkoleniowy, komunikacji społecznej, organizacji służby oraz modernizacyjny. Jest to diametralna zmiana w zasadach funkcjonowania dzielnicowych, stąd też musi ona być rozłożona w czasie.

Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, skrzynkę e-mailową, a dane kontaktowe do niego z łatwością znajdziemy w aplikacji "Moja Komenda". Na Dolnym Śląsku służbę pełni ponad 600 dzielnicowych.

Instytucja dzielnicowego oficjalnie pojawiła się już w 1926 roku, powołana 1 października rozkazem nr 330 ówczesnego Komendanta Głównego Policji Państwowej. W ślad za nią ukazał się rozkaz nr 331 KG PP, stanowiący niejako akt wykonawczy do niej, czyli instrukcję o dzielnicowych.

(KWP we Wrocławiu / mw)

 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
 • Nowa formuła pracy dzielnicowych – dolnośląska konferencja „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”

Film FILM 1 - Dzielnicowy bliżej Nas

Pobierz plik FILM 1 - Dzielnicowy bliżej Nas (format mp4 - rozmiar 25.27 MB)

Film FILM 2 - Wręczenie podziękowań

Pobierz plik FILM 2 - Wręczenie podziękowań (format mp4 - rozmiar 13.88 MB)

Powrót na górę strony