Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Festiwal Małych Form Teatralnych

Data publikacji 27.03.2006

Spośród wielu otaczających nas złożonych problemów społecznych – rozprzestrzeniające się wśród młodych ludzi zjawiska: przemocy, alkoholizmu, narkomanii, a także nietolerancji - wydają się być zjawiskami szczególnie groźnymi, nieuchronnie prowadzącymi do moralnego, a także społecznego upadku młodego człowieka.

Festiwal Małych Form TeatralnychMając na uwadze konieczność realizacji aktywnych działań zapobiegawczych, mających na celu obronę młodzieży województwa podlaskiego przed współczesnymi zagrożeniami - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wspólnie z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku od 2002 roku realizuje projekt profilaktyczny w formie młodzieżowego Festiwalu Małych Form Teatralnych pod hasłem: "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi", który składa się z kilku etapów.

Pierwszym etapem jest etap szkolny, który rozpoczyna się już w październiku i polega w głównej mierze na pracy wychowawców oraz pedagogów z młodzieżą gimnazjalną w zakresie: identyfikacji problemów dotykających młodzież oraz opracowania formy prezentacji teatralnej zawierającej wyraźne przesłanie
o walorach profilaktycznych.

Kolejnym etapem są eliminacje strefowe, które zostają przeprowadzone poprzez ocenę prezentacji przygotowanych form artystycznych wszystkich zgłoszonych drużyn z jednoczesnym wyłonieniem 8 finalistów. Konfrontacja przygotowanych prezentacji odbywa się z młodzieżą gimnazjalną w regionach: białostockim, łomżyńskim oraz suwalskim przy udziale specjalistów reprezentujących: Policję, profesjonalne teatry, placówki pomocowe i terapeutyczne oraz kuratorium oświaty.

Festiwal Małych Form TeatralnychW tym roku zostały one zorganizowane odpowiednio:
- dla powiatu białostockiego – w dniach 20-21 lutego 2006 roku w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
- dla powiatu łomżyńskiego – dnia 28 lutego 2006 roku w Teatrze Lalki i Aktora
w Łomży;
- dla powiatu suwalskiego – dnia 2 marca 2006 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki w Suwałkach.

W poprzednich trzech edycjach Festiwalu Małych Form Teatralnych uczestniczyło łącznie 1.762 gimnazjalistów będących pod opieką 207 nauczycieli i pedagogów szkolnych ze 120 szkół.

Do tegorocznych zmagań festiwalowych przystąpiło 537 gimnazjalistów przygotowywanych przez 62 nauczycieli i pedagogów szkolnych z 33 podlaskich szkół.
Do finału zakwalifikowano 8 zespołów: 3 - z powiatu białostockiego, 3 – z suwalskiego oraz 2 – z łomżyńskiego i to właśnie dla nich dnia 27 marca br. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku odbędą się profesjonalne warsztaty artystyczne, które zakończą się przeglądem w dniu 3 kwietnia br. 

Festiwal Małych Form TeatralnychW roku 2005 dzięki finansowemu wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego udało się nagrać profesjonalny materiał (w postaci płyty DVD) zapewniający możliwość późniejszego wykorzystania w pracyprofilaktycznej prowadzonej z młodymi ludźmi we wszystkich szkołach gimnazjalnych na terenie woj. podlaskiego.

Dnia 25 października 2005 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie organizatorów z pedagogami reprezentującymi wszystkie szkoły gimnazjalne woj. podlaskiego, podczas którego zorganizowano szkolenie przeprowadzone przez Stowarzyszenie praktyków dramy "Stop Klatka" z Warszawy na temat: "Dramat w profilaktyce społecznej i edukacji", a także rozdysponowano powyższe płyty z prezentacjami laureatów III edycji Festiwalu.

Festiwal Małych Form Teatralnych pod hasłem "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi" cieszy się na Podlasiu dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży jak i kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych.

Powrót na górę strony