Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oficer łącznikowy we Francji

Data publikacji 25.01.2008

Sieć oficerów łącznikowych polskiej Policji powiększyła się o stanowisko we Francji. Oficerem łącznikowym polskiej Policji w Paryżu został mł. insp. Piotr Michna, który pełni jednocześnie funkcję radcy Ambasady RP w Paryżu.

Mł. insp. Piotr Michna jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, posiada bogate doświadczenie zawodowe i szeroką wiedzę w zakresie spraw dotyczących współpracy międzynarodowej, nie tylko polskiej Policji. Przez lata przedmiotem aktywności zawodowej oficera polskiej Policji były zagadnienia związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej. W ostatnim okresie pełnienia służby przed wyjazdem na placówkę pełnił funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku, a następnie zastępcy dyrektora gabinetu komendanta głównego Policji. Mł. insp. Piotr Michna jest absolwentem kursów językowych w Clermont Ferrand. Ponadto posiada honorowe obywatelstwo Cannes-Ecluses. Biegle posługuje się językiem francuskim i angielskim.

Do zadań oficera łącznikowego należy w szczególności:
1) utrzymywanie w kraju oddelegowania bieżącego kontaktu z przedstawicielami służb centralnej jednostki policyjnej, w szczególności: służbą do walki ze zorganizowaną przestępczością, do walki z przestępczością kryminalną, do walki
z przestępczością ekonomiczną, służbą dochodzeniowo-śledczą a także Krajowym Biurem Interpolu;
2) wymiana informacji służących zapobieganiu i zwalczaniu najpoważniejszych przestępstw kryminalnych i ekonomicznych;
3) wspomaganie i realizacja szczególnie istotnych zleceń kierowanych przez obie współpracujące policje;
4) wymiana informacji dotyczących prewencji i ruchu drogowego;
5) wymiana informacji dotyczących działania innych pionów Policji służących umacnianiu i wzajemnej współpracy;
wykonywanie innych zadań wynikających z umów i porozumień zawartych pomiędzy obydwoma państwami, a dotyczących zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości pospolitej;

W chwili obecnej polska Policja posiada 8 oficerów łącznikowych w następujących krajach: Białoruś, Francja, Holandia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Ukraina oraz Węgry. Trwają przygotowania do utworzenia stanowiska oficera łącznikowego w Wielkiej Brytanii.

Dane kontaktowe: nr tel. 0033143173484, nr fax 00 33143173507, e-mail: piotr.michna@ambassade.pologne.net
Powrót na górę strony