Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium naukowe pt. "Policja - tradycja i współczesność"

Data publikacji 06.04.2017

6 kwietnia br. w siedzibie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej odbyło się seminarium naukowe POLICJA – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ, przygotowane przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Gościem honorowym debaty był minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak oraz Łukasz Kudlicki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komendę Główną Policji reprezentowali: nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, jego zastępca nadinsp. Jan Lach oraz dyrektorzy biur KGP.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Deptuła - zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA, Maksymilian Sokół-Potocki - zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Karolina Kolbuszewska – przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, Krystyna Kazana – przedstawicielka Oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Katyńskie, a także Teresa Bracka -  prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach.

Obecni byli również przedstawiciele Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi.

Przybyłych uczestników debaty serdecznie powitał kom. Krzysztof Musielak, p.o. dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP, zaznaczając, iż data dzisiejszego seminarium jest nieprzypadkowa. Nawiązuje ona bowiem do Zbrodni Katyńskiej: 5 kwietnia 1940 r. z obozu w Ostaszkowie wyruszył pierwszy transport jeńców kierowanych na egzekucję do Kalinina (obecnie Twer).

Następnie głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, który dziękując organizatorom seminarium podkreślił, że inicjatywa ta koresponduje z jego dążeniem do odbudowy etosu służby w Policji . Musi on być oparty na przedwojennych wartościach i zasadach, którymi kierowali się funkcjonariusze Policji Państwowej. Nieprzypadkowo bowiem określano ich „bohaterami obowiązku”.

Komendant Główny Policji, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk dodał, iż funkcjonariusze dzisiejszej Policji nie szczędzą wysiłku, aby zasłużyć na miano „bohaterów czasów pokoju”. Świadczą o tym nie tylko służbowe raporty, ale i doniesienia prasowe. Na takich policjantach trzeba budować etos formacji – podkreślił nadinsp. Szymczyk.

Pierwszym punktem programu seminarium był pokaz fragmentu polskiego filmu policyjnego pt. Bezimienni bohaterowie,  z roku 1932, w reżyserii Michała Waszyńskiego. Jego premiera odbyła się 7 stycznia 1932 r. w kinie „Majestic” w Warszawie. W czasach PRL-u nie był on nigdy emitowany ani w kinach, ani w telewizji. Udostępniła go nieodpłatnie Filmoteka Narodowa specjalnie na dzisiejszą debatę.

Cykl seminaryjnych wystąpień zainaugurował podinsp. Jacek Walaszczyk z KGP, twórca i administrator internetowego portalu o przedwojennej policji (www.policjapanstwowa.pl), który opowiedział o zamiłowaniu do historii formacji i swych pasjach kolekcjonerskich, które pomagają mu zgłębiać tajniki dziejów służb bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Z kolei o swoich doświadczeniach i refleksjach rekonstruktora policyjnego mówił insp. Sławomir Cisowski, naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP, od lat ekspert i miłośnik tej dziedziny historii.

Z ciekawym referatem w zastępstwie dr hab. Aleksandra Głogowskiego z UJ wystąpił post. Krzysztof Nawrot, magistrant z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który scharakteryzował postawę patriotyzmu jako bardzo ważną część etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej. Przejawiał się on w różnej formie, nie tylko jako umiłowanie ojczyzny i gotowość do poświęceń dla niej, ale również w trosce o wspólne dobro, w poczuciu silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją.

Współczesna Policja – podkreślił prelegent – może dziś bez przeszkód wzorować się na patriotycznych postawach swych poprzedników. Przykładów godnych do naśladowania jest aż nadto.

Interesującymi refleksami badawczymi dotyczącymi umundurowania Policji Państwowej (z lat 1919-1939) podzielił się mgr Michał Chlipała, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Krakowie.

Druga część seminarium poświęcona była dziejom trzech okręgów policyjnych: VII – Krakowskiemu, VIII – Lwowskiemu oraz Policji Województwa Śląskiego. Mł. insp. Mariusz Skiba z KWP w Rzeszowie omówił kontrowersyjną kwestię formowania struktur Policji Państwowej w okręgu krakowskim w latach  1919-1921.

Z interesującym monograficznym wykładem na temat organizacji Policji Państwowej  w woj. lwowskim wystąpił mł. asp. dr Marcin Dziubak z KWP w Rzeszowie, przybliżając uczestnikom sympozjum mało dotąd znane dzieje Policji Państwowej na kresach Rzeczpospolitej.

Grzegorz Grześkowiak, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach, przedstawił natomiast aktywność literacką członków swego stowarzyszenia, wyrażającą się licznymi publikacjami prasowymi i wydawnictwami książkowymi, poświęconymi Policji woj. Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem martyrologii jej funkcjonariuszy w okresie II wojny światowej na ziemiach byłego ZSRR.

Trzecią część sympozjum wypełnili przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, scharakteryzował pojęcie dydaktyki zadaniowej w Policji, która ma niebawem być wdrażana w WSPol. Polega ona na kierowaniu procesem nauczania (uczenia się) za pomocą specjalnie dobranych zadań dydaktycznych, które wyznaczają kierunek procesu kształcenia, współokreślają dobór treści, organizację środowiska pedagogicznego (andragogicznego) oraz metodykę nauczania (uczenia).

Dyrektor Hryszkiewicz wygłosił jeszcze jeden referat, zastępując swego przełożonego – rektora (komendanta) uczelni, mł. insp. dr Marka Fałdowskiego, któremu obowiązki służbowe nie pozwoliły wziąć udziału w debacie. Jego temat brzmiał: „Kryteria ocalenia jeńców – funkcjonariuszy Policji Państwowej z zagłady” i dotykał kwestii polskich policjantów, którzy uniknęli zagłady w trakcie likwidacji obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie.

Nadkom. dr Jarosław Truchan, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego omówił wybrane aspekty współczesnej Policji polskiej po transformacji ustrojowej.

Podsumowania konferencji dokonał kom. Krzysztof Musielak. Dziękując prelegentom za interesujące wystąpienia, wyraził jednocześnie nadzieję na kontynuację tej formy wymiany poglądów.

(Biuro Historii i Tradycji Policji KGP/ ig/ zdjęcia: Policja 997)

 • Seminarium naukowe pt. "Policja - tradycja i współczesność"
 • Seminarium naukowe pt. "Policja - tradycja i współczesność"
 • Seminarium naukowe pt. "Policja - tradycja i współczesność"
 • MSWiA zdjęcie
 • Seminarium naukowe pt. "Policja - tradycja i współczesność"
 • Seminarium naukowe pt. "Policja - tradycja i współczesność"
 • Seminarium naukowe pt. "Policja - tradycja i współczesność"
 • Seminarium naukowe pt. "Policja - tradycja i współczesność"
 • Seminarium naukowe pt. "Policja - tradycja i współczesność"
 • Seminarium naukowe pt. "Policja - tradycja i współczesność"
 • MSWiA zdjęcie
Powrót na górę strony