Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy – policyjny bohater drugiego planu

Data publikacji 06.04.2017

20 czerwca 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło nowy program “Dzielnicowy bliżej nas”. Jego celem jest wzmocnienie roli dzielnicowego, odciążenie policjantów tego pionu od dodatkowych obowiązków i wyjście zza biurek. Dzielnicowy powinien być postrzegany jako policjant pierwszego kontaktu, który zna problemy mieszkańców. Program ten to również nowa ścieżka awansu dzielnicowych, jak również nowe formuły szkolenia dla dzielnicowych.

Funkcja dzielnicowego jest trwale wpisana w historię polskiej Policji. “Instrukcja o dzielnicowych” z 1926 r. precyzowała liczbę dzielnicowych w komisariatach uzależniających ich ilość od wielkości miasta. Kandydat na dzielnicowego musiał być osobą o dużym doświadczeniu, posiadać zdolności interpersonalne, wykazywać się znajomością rejonu, w którym pracował oraz cieszyć się dobrą opinią u przełożonych. Rola współczesnego dzielnicowego nie odbiega od historycznego poprzednika. Nadal głównym celem funkcjonariusza jest służba ludziom, ale również bycie łącznikiem między obywatelami, a instytucją jaką jest Policja. Nowa formuła pracy dzielnicowych skupia się na działaniach jak: prowadzenie rozpoznania osobowego i terenowego, stałej współpracy z mieszkańcami oraz prowadzenia działań profilaktycznych wśród społeczności lokalnej. Dzielnicowi nie będą już angażowani do m.in. zabezpieczeń imprez masowych, doręczania wezwań w postepowaniu karnym czy obsługi interwencji zleconych przez dyżurnego.

Dzielnicowi w terenie – efekty już widoczne

Od nowego roku dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z pełnym zaangażowaniem realizują założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Ich stała obecność w rejonie służbowym skutkuje konkretnymi efektami. W porównaniu z rokiem ubiegłym dzielnicowi zatrzymali więcej sprawców na gorącym uczynku, bo aż 127 (2016-I kw.110). Prawie dwukrotnie więcej tj. 212 osób poszukiwanych (2016-I kw.136). Więcej jest też osób legitymowanych - 16 320 (2016 - I kw.16 185). Podstawową formą służby, jaka pełnią dzielnicowi, jest obchód przydzielonego im rejonu, wykorzystując dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie sprawdzają m.in. miejsca zagrożone spożywaniem alkoholu, aktami wandalizmu, używaniem i dystrybucją środków odurzających. To najczęstsze zagrożenia zgłaszane przez mieszkańców.

Obecność w terenie, to także okazja do spotkań ze społecznością lokalną, których dzielnicowi w tym roku przeprowadzili pięciokrotnie więcej niż w roku ubiegłym (2016-I kw. 351 spotkań, 2017-I kw. 1510). By dowiedzieć się, od mieszkańców, jak poprawić bezpieczeństwo w rejonach służbowych organizują konsultacje społeczne (2017-I kw. 56 konsultacji) oraz debaty (2017-I kw. 8 debat) z udziałem przełożonych. Podczas tych spotkań informują o swojej działalności, prowadzonych działaniach profilaktycznych, planach działań priorytetowych, propagują Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda, dzięki której łodzianie mogą, w szybki sposób, nawiązać kontakt telefoniczny lub mailowy ze swoim dzielnicowym. By być bliżej mieszkańców wykorzystują także Posterunek Mobilny, w którym przyjmują osoby zainteresowane, służąc pomocą. Natomiast, gdy potrzebna jest pilna interwencja, natychmiast reagują, jak było w przypadku dwukrotnego zatrzymania przez funkcjonariuszy IV KP KMP w Łodzi sprawcy wielokrotnych kradzieży w jednej z łódzkich aptek w dniach 13 marca br. i 22 marca br.

Z posterunku Mobilnego wyruszają też na obchód po najbliższej okolicy, sprawdzając miejsca wskazane przez mieszkańców jako zagrożone lub kontrolują te, które wynikają z prowadzonych przez dzielnicowych analiz. Podczas obchodu składają wizyty w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty (1970 wizyt w miesiącu styczniu i lutym br.). W wielu punktach miasta, zwłaszcza tam, gdzie jednostki Policji usytuowane są w dalszej odległości od osiedli, korzystając z uprzejmości spółdzielni mieszkaniowych czy rad osiedla, szkół organizują punkty konsultacyjne dla mieszkańców. Takie punkty funkcjonują w określonych dniach i godzinach, a ich lokalizacje są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji.

Zmiany związane z potrzebą realizacji zadań przez dzielnicowych w terenie i jego stałą obecnością we swoim rejonie służbowym to także zmiana sposobu myślenia i podejścia nie tylko samych dzielnicowych, ale również, ich przełożonych. Na tę kwestie szczególny nacisk kładzie Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak. Rolą przełożonych dzielnicowych jest zapewnienie obecności ich w terenie, między innymi także poprzez odciążenie ich od innych zadań wykonywanych poza rejonem. Dlatego Komendant Miejski, wraz z Zastępcą ds. Prewencji, systematycznie monitorują proces wdrażania nowych założeń w służbie dzielnicowych. Aby podkreślić obecność i rolę dzielnicowych w życiu społecznym mieszkańców Komendant Miejski prowadzi spotkania z kadrą kierowniczą ośmiu łódzkich Komisariatów i osiemnastu Rewirów Dzielnicowych również w terenie, a więc tam gdzie na co dzień pracują dzielnicowi. Dotychczas takie spotkania odbyły się na Starym Polesiu i na Żubardziu, a najbliższe zaplanowano na Bałutach. Narady kadry kierowniczej, spotkania i podsumowania pracy dzielnicowych w terenie to także doskonała okazja do spotkań z przedstawicielami mieszkańców. Wszystko po to, by łodzianie czuli się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania.

Dzielnicowy – policjant sukcesu

Nowy program, odciążając funkcjonariuszy od dodatkowych obowiązków udowadnia, że dzielnicowi są profesjonalni i skuteczni nie tylko w swojej codziennej pracy, ale również poza nią.

1. Dzielnicowi I Komisariatu Policji utworzyli poza godzinami pracy drużynę piłkarską o nazwie Sherif Łódź Team, w której występują w wielu zawodach piłki halowej, a jeden z jego uczestników nagradzany jest jako Król Strzelców. I Komisariat Policji może poszczycić się funkcjonariuszem, który z wykształcenia jest archeologiem, a swoją wiedzę popularyzuje wśród dzieci i młodzieży.

2. Policjanci III Komisariatu Policji – w toku czynności służbowych dokonali:

  • zatrzymania mężczyzny handlującego na Retkini papierosami i tytoniem bez polskich znaków akcyzy. Łącznie ujawniono i zabezpieczono 492 paczki papierosów, 1 kg tytoniu oraz 1240 szt. papierosów tzw. „skrętek”
  • ujęcia osób zajmujących się handlem nielegalnymi papierosami na duża skalę – zabezpieczono 52 tys. sztuk papierosów bez akcyzy
  • zatrzymania obywatela Armenii przy, którym znaleziono 506 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy - na poczet przyszłej kary zabezpieczono kwotę 25 tys. złotych
  • zatrzymania, na gorącym uczynku, mężczyzny zajmującego się sprzedażą alkoholu i papierosów bez polskich znaków akcyzy - w trakcie czynności zabezpieczono łącznie 25,5 litra alkoholu, 180 sztuk papierosów oraz 1,25 kg tytoniu
  • ujęcia “na gorącym uczynku” 5 osób, które handlowały papierosami bez polskich znaków akcyzy - łącznie zabezpieczono 1158 paczek papierosów, 1200 szt. papierosów luzem w torebkach strunowych po 20 sztuk oraz 1 kg tytoniu

3. VIII Komisaiat Policji w Łodzi może pochwalić się funkcjonariuszem, którego pasją jest kulturystyka, a szczególnie trójbój siłowy. W 2016 r. policjant brał udział w Misrzostach Europy Służb Mundurowych, gdzie zdobył tytuł mistrza Europy w martwym ciagu.

Dzielnicowi – na drodze do awansu

Program „Dzielnicowi - bliżej nas” to nie tylko obowiązki, ale również możliwość awansu i podniesienia swoich kwalifikacji. W dniu 28 lutego br. 31 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi otrzymało rozkazy personalne o mianowaniu na starszego dzielnicowego. Utworzenie w szeregach Policji nowego stanowiska było jednym z priorytetów realizowanego programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Zgodnie z jego założeniami zmieniła się formuła pracy dzielnicowych, a przed pełniącymi tę funkcję funkcjonariuszami otworzyły się nowe możliwości rozwoju. Aby sprostać zadaniom dzielnicowi muszą być jednak aktywni i zaangażowani w swoją pracę. Ich najważniejszym zadaniem jest być blisko mieszkańców swojego rejonu. Awanse trafiły do policjantów w uznaniu za sumienną służbę, zaangażowanie i codzienną, aktywną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powierzonego rejonu. Wręczenia rozkazów personalnych dokonał Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak, który podkreślił szczególny charakter dzisiejszej ceremonii i pogratulował funkcjonariuszom mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

Dzielnicowi, dzięki nowej fomule, biorą udział w licznych szkoleniach i konferencjach mających na celu poszerzenie ich wiedzy. Funkcjonariusze z Łodzi rozpoczną wkrótce naukę na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Komendant Wojewódzki poparł osiem raportów funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a zakończone postępowanie kwalifikacyjne, wyłoniło 7 funkcjonariuszy, którzy rozpoczną studia podyplomowe w roku akademickiem 2016/2017.

KWP w Łodzi / mg

Powrót na górę strony