Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Data publikacji 25.01.2008

We Wrocławiu i Łodzi policjanci przeprowadzają dziś akcję pod hasłem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Z policyjnych statystyk wynika, że ze wszystkich rodzajów wypadków drogowych na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia z udziałem tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, gdzie największą grupą są piesi.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony i przy uderzeniu pojazdu z prędkością powyżej 60 km/h praktycznie nie mają szans na przeżycie. Wypadki z udziałem pieszych poza obszarem zabudowanym należą do najcięższych. W 2007 roku w ogólnej liczbie ofiar zabitych około 45% to piesi, rowerzyści i motorowerzyści.

Bez wątpienia do zwiększenia liczby wypadków w tym okresie przyczyniają się między innymi zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne, szybko zapadający zmierzch, opady, silny wiatr, zalegające na jezdni liście itp. Często piesi poruszają się w ciemnych ubraniach, które w porach wieczorowo-nocnych czynią pieszych niewidocznymi. Policjanci z Wrocławia prowadzą działania pod wspomnianym kryptonimem, których celem jest poprawa bezpieczeństwa tych osób.

Podobne działania mają miejsce w Łodzi. W wypadkach w 2007 roku w województwie zginęło 447 osób, z czego aż 249 osób to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - piesi, rowerzyści, motorowerzyści.

Akcja "drogówki" ma na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych z tą grupą uczestników ruchu drogowego, zapewnienie „niechronionym” maksimum bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez nich wykroczeń. W trakcie działań policjanci będą zwracać szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący-pieszy oraz zgodne z przepisami ruchu drogowego poruszanie się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. Ponadto policjanci będą reagowali na nieprawidłowe przekraczanie jezdni przez rowerzystów oraz zgodne z przepisami poruszanie się poza obszarem zabudowanym. Kontrolujący funkcjonariusze będą sprawdzać także trzeźwość rowerzystów i motorowerzystów oraz przypominać im o właściwym oświetleniu rowerów oraz stosowaniu elementów odblaskowych.
Powrót na górę strony