Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni „wodniacy” szkolą swoje umiejętności

Data publikacji 10.04.2017

33 policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie akwenów znajdujących się na terenie garnizonu mazowieckiego, przez trzy dni będą podnosić swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, w czasie szkolenia zorganizowanego przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu. Policjanci ćwiczą m.in. skoki ratownicze, pływanie pod wodą oraz holowanie osoby zagrożonej.

Aby skutecznie i efektywnie pełnić służbę na wodach i terenach przywodnych oraz nieść pomoc z zakresu ratownictwa wodnego osobom korzystającym z akwenów policjanci muszą doskonalić swoje umiejętności. Należy przy tym wspomnieć, że na terenie garnizonu mazowieckiego znajduje się 113 zbiorników i cieków wodnych, które mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, tj. 59 rzek o łącznej długości 2141,3 km oraz 54 zalewy, jeziora i inne zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 2100,2 ha

Przez podległy KWP zs. w Radomiu teren przepływają jedne z głównych rzek Polski: Wisła, Bug, Narew, Wkra oraz usytuowanych jest 12 akwenów o powierzchni od 22 do 600 ha. W celu jak największej skuteczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa na tych obszarach udział w szkoleniu wzięło 34 policjantów z jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

33 policjantów przez trzy dni doskonalić będzie swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego na pływalni 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Ćwiczenia prowadzone są przez doświadczonych ratowników radomskiego WOPR, którzy dzielą się z policjantami swoją wiedzą i zdobytymi wieloletnimi umiejętnościami praktycznymi z zakresu ratownictwa wodnego. Ponadto policjanci uczestniczący w szkoleniu mają świadomość, że od ich wiedzy oraz nabytych umiejętności częstokroć zależy życie ludzkie. Ćwiczą m.in. pływanie sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym, skoki ratownicze, pływanie pod wodą oraz holowanie osoby zagrożonej.

Ponadto uczestnicy szkolenia maja możliwość trenować ze sprzętem ratownictwa wodnego, prowadząc symulowane akcje ratownicze. Podsumowaniem zajęć na pływalni będzie weryfikacja umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Każdy z policjantów na koniec szkolenia musi sprostać wymaganiom trzech konkurencji takich jak: przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem dowolnym w czasie poniżej 50 sekund, przepłynięcie pod wodą co najmniej 15 metrów czy holowanie tonącego na dystansie minimum 50 metrów.

W ramach prowadzonego szkolenia odbywają się również zajęcia teoretyczne, na których omawiane są przepisy regulujące sposób pełnienia służby na obszarach wodnych oraz prawne aspekty najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń na tych obszarach. Ponadto uczestnicy szkolenia mają możliwość obejrzenia prezentacji i materiałów szkoleniowych z zakresu „Udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym wydobytym z wody” przygotowanych przez prelegentów, którymi są kom. Marek Kret, podinsp. Marcin Mąkosa i kom. Adam Roguski – eksperci Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu oraz Andrzej Drabik - wiceprezes radomskiego WOPR.

Potrzeba zorganizowanie tego rodzaju szkolenia wynikała m.in. z „Koncepcji wdrożenia lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych na terenie garnizonu mazowieckiego oraz corocznej weryfikacji tych umiejętności”.

W 2016 roku na terenie Mazowsza utonęło 46 osób (2015 – 50, 2014 - 47, 2013 - 62).

(KWP w Radomiu / mw)

  • Policyjni „wodniacy” szkolą swoje umiejętności
  • Policyjni „wodniacy” szkolą swoje umiejętności
  • Policyjni „wodniacy” szkolą swoje umiejętności
  • Policyjni „wodniacy” szkolą swoje umiejętności
  • Policyjni „wodniacy” szkolą swoje umiejętności
  • Policyjni „wodniacy” szkolą swoje umiejętności
Powrót na górę strony