Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Numer alarmowy 112 - podpisano porozumienia z operatorami telefonii komórkowej

Data publikacji 25.01.2008

Podsekretarz Stanu MSWiA Witold Drożdż, nadinspektor Tadeusz Budzik – Komendant Główny Policji, nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych podpisali dziś porozumienie umożliwiające lokalizację osoby dzwoniącej pod numer alarmowy 112.

Deklarację współpracy z MSWiA podpisali przedstawiciele największych firm telekomunikacyjnych w kraju: Telekomunikacji Polskiej, Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej i Polskiej Telefonii Komórkowej Centerte. Tym samym spełniono kolejny wymóg dotyczący funkcjonalności systemu powiadamiania ratunkowego i Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Już w połowie roku dzwoniąc po pomoc pod numer 112 lub inny numer alarmowy, w dowolnym miejscu kraju, służby ratunkowe otrzymają od operatora precyzyjną informację zawierającą współrzędne i wizualizację (na mapie) miejsca zdarzenia.

W trakcie spotkania w MSWiA założenia funkcjonowania Europejskiego Numeru Alarmowego 112 przedstawił Piotr Durbajło – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA. Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej i działa poprawnie na terenie całej Polski. Jednym z istotnych elementów przyspieszających działania służb ratowniczych jest posiadanie przez nie informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej - takie założenia przyjęła Komisja Europejska w swoim prawodawstwie.

Dzięki podpisanemu porozumieniu pełna realizacja systemu lokalizacyjnego nastąpi do końca I półrocza 2008 r. Rozwiązanie to może obsłużyć także inne numery alarmowe, a stosowne zapisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne wejdą w życie w połowie roku.

Polska wyprzedza obecnie plany Unii Europejskiej związane z zapisami Dyrektywy 2002/22/WE, przewidziane do wprowadzenia w 2011 r. Obecna nowelizacja polskiego prawa o zapisy Ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz Ustawy o Ratownictwie Medycznym, zakłada udostępnianie lokalizacji osób dzwoniących na wszystkie numery alarmowe 997, 998, 999, ale także na pozostałe numery w innych specjalistycznych służbach ratowniczych.

Polska rozpoczęła budowę zintegrowanych systemów Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz Centralnej Platformy Lokalizacyjnej. Koncepcja budowy tego systemu, przyjęta przez Radę Ministrów w formie strategicznego programu rządowego przewiduje utworzenie 16 wojewódzkich centrów po jednym w każdym województwie. Centra te będą funkcjonowały w ramach zintegrowanego ogólnokrajowego systemu opartego na jednolitych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych z centralnym systemem gromadzenia danych teleadresowych i lokalizacyjnych osób dokonujących zgłoszeń na numer 112 i z centralnym systemem szkolenia operatorów systemu.

Powrót na górę strony