Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg na broń może bez przeszkód toczyć się dalej

Data publikacji 25.01.2008

Sąd okręgowy w Warszawie uwzględnił skargę KGP na wyrok zespołu arbitrów w sprawie przetargu na zakup 25 701 kompletów broni, tym samym przyznał rację Policji. Wygrana przed sądem pozwala na kontynuowanie przetargu.

W listopadzie 2007 r. Zespół Arbitrów orzekł, iż odwołanie złożone przez Fabrykę Broni Łucznik Sp. z o.o. jest zasadne i unieważnił postępowanie. Z sentencji wyroku Zespołu Arbitrów wynikało, iż stosowane przez Komendę Główną Policji kryterium wagi broni oraz założone terminy realizacji dostaw (do końca 2008 r.) naruszają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych faworyzując jednego dostawcę.


Trudno było zgodzić się z takim rozstrzygnięciem. Waga broni jest czynnikiem bardzo istotnym. Jest to kryterium uwzględniane przy wyborze wszelkich elementów wyposażenia, które policjant nosi ze sobą na co dzień. Sąd przyznał rację policji uznając zasadność skargi i zmienił wyrok Zespołu Arbitrów, oddalając odwołanie Fabryki Broni „Łucznik”


Oznacza to, iż Policja określając w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – kryterium wagi broni oraz wyznaczając termin realizacji zamówienia w tym terminy poszczególnych dostaw nie naruszyła przepisów ustawy.

Wyrok ten pozwala na kontynuowanie postępowania oraz ustalenie nowego terminu składania i otwarcia ofert, który planuje się na 6 lutego 2008 r. Ostateczny termin zostanie podany na stronie internetowej KGP.

Poprzednia informacja dotycząca przetargu
Powrót na górę strony