Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

54 zarzuty za przyjmowanie korzyści

Data publikacji 13.04.2017

Policjanci Wydziału do walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji prowadzą powierzone przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga śledztwo w sprawie przyjmowania przez ponad 4 lata przez kierownika działu transportu jednej z warszawskich piekarń korzyści majątkowych od właściciela myjni samochodowej. Mężczyźnie przedstawiono 54 zarzuty, obecnie jest pod policyjnym dozorem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie wszczęto w oparciu o materiał operacyjny i procesowy zgromadzony przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Korupcją Komendy Stołecznej Policji. Jak wynikało z ustaleń, kierownik działu transportu jednej z piekarni od listopada 2012 r. do kwietnia 2017 r. przyjmował korzyści w wysokości 5% wartości comiesięcznej faktury wystawianej przez właściciela myjni. W zamian nie szukał korzystniejszej oferty na rynku na tego typu usługę, zlecał mycie pojazdów tylko tej preferowanej przez niego, z której czerpał korzyści. Tym samym nie dbał o interes firmy, w której był zatrudniony i narażał piekarnię na szkodę majątkową. Według wyliczeń łączna kwota przekazanych kierownikowi działu transportu łapówek wyniosła prawie 10.000 zł.

Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku podczas realizacji przeprowadzonej przez stołecznych policjantów, gdy przyjmował od właściciela myjni kolejną korzyść majątkową (tym razem 120 złotych), stanowiącą 5% wartości faktury wystawionej za usługi zrealizowane przez myjnię w marcu tego roku.

Prokurator nadzorujący śledztwo przedstawił mężczyźnie 54 zarzuty o czyny z art. 296a §1 kk i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego (raz w tygodniu). Ponadto wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na jego mieniu tymczasowo zajętym przez Policję w kwocie 6.490 zł oraz postanowienie o poręczeniu majątkowym w kwocie 4.000 zł.  

Sprawa ma charakter rozwojowy, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że podejrzany działał w podobny sposób także w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.    

Kodeks karny

Art. 296a. § 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

(KSP / mw)

Powrót na górę strony