Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Masowe imprezy kulturalne 2005

Data publikacji 22.03.2006

W 2005 r. policjanci zabezpieczyli prawie 13,5 tys. imprez masowych, prawie 6 tys. z nich to imprezy o charakterze kulturalnym. O 13 proc., do 96,5 tys wzrosła liczba funkcjonariuszy dbających o porządek i bezpieczeństwo uczestników imprez. Było to spowodowane wzrostem liczby wydarzeń o charakterze chuligańskim. W 2004 r. było i 95, w roku ubiegłym 128.

Liczba imprez masowych o charakterze kulturalnym, w których zabezpieczenie zaangażowana była Policja w roku 2005, zmalała i wyniosła 5993. Jest to o 14% mniej niż w roku 2004.

O 13 proc. (z 83.955 w 2004 r. do 96.579 w 2005 r.) wzrosła liczba policjantów zaangażowanych w zabezpieczanie tego typu imprez.

Podczas przywracania naruszonego porządku zmalała liczba policjantów, którzy odnieśli obrażenia, z 10 w 2004 roku do 4 w roku 2005.

Podczas imprez masowych o charakterze kulturalnym w roku 2005 odnotowano wzrost liczby wydarzeń, w tym ekscesów chuligańskich o 26 proc. W 2004 było ich 95, w ubiegłym roku 128.

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Liczba ekscesów chuligańskich

128

95

98

93

233

259

373

W związku z wydarzeniami podczas imprez masowych o charakterze kulturalnym wzrosła również liczba osób, które odniosły obrażenia z 45 w 2004 do 70 osób w roku 2005.

Podejmowane przez Policję działania mające na celu przywrócenie naruszonego porządku odzwierciedla min. liczba zatrzymanych osób. Wzrosła ona o ponad 20 proc. W 2004 r. było 808 zatrzymanych, w 2005 r. 1047.

Zobacz także: KGP: Zabezpieczenie sportowych imprez masowych

Powrót na górę strony