Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 19.04.2017

Od połowy września 2016 roku mieszkańcy Zabrza za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mogą zgłaszać zagrożenia, które w ich ocenie mają wpływ na bezpieczeństwo. Każdy sygnał jest przez policjantów sprawdzany. Ponad 55 % zgłoszonych zagrożeń została potwierdzona.

Narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zostało stworzone, aby zapewnić mieszkańcom łatwiejszy kontakt z Policją. Dzięki aplikacji mogą oni łatwo i anonimowo zgłaszać sytuacje w swoim otoczeniu, które według nich bezpośrednio wpływają na poczucie bezpieczeństwa.

O tym, że narzędzie to jest wykorzystywane i popularne świadczy ilość naniesionych zgłoszeń. Tylko do połowy kwietnia 2017 roku zabrzańscy policjanci odnotowali ponad 1200 zgłoszeń. Dużą grupę stanowią zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym tj. przekraczanie dozwolonej prędkości -77, nieprawidłowe parkowanie – 56. Do drugiej grupy najczęściej wskazywanych uciążliwości zalicza się między innymi spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem – 395, akty wandalizmu - 32 oraz dzikie wysypiska śmieci – 22.

Obecnie policjanci weryfikują kolejne zgłoszenia. Do tej pory potwierdzono 689 zgłoszeń, natomiast 497 nie potwierdzono, co w przeliczeniu daje pond 55% potwierdzonych zgłoszeń. Jest to czwarty wynik potwierdzalności zgłoszeń w województwie śląskim.

Należy pamiętać, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji. Funkcjonariusze sprawdzają i monitorują miejsca, które zostały naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń.

Przypominamy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby wezwania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

(KWP w Katowicach / mw)

Powrót na górę strony