Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile

Rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji, insp. Beata Różniak-Krzeszewska z dniem 19 kwietnia została mianowana Komendantem Szkoły Policji w Pile. W uroczystości uczestniczyli Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Minister Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Uroczysta zbiórka z okazji mianowania Komendanta Szkoły Policji w Pile rozpoczęła się dzisiaj w samo południe w szkolnej auli. W uroczystości uczestniczyli Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Minister Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. Wśród zaproszonych gości byli również obecni: Grzegorz Piechowiak – Poseł na Sejm RP, Marcin Porzucek - Poseł na Sejm RP, Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski, mł. insp. Sławomir Litwin - Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Tomasz Trawiński - Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, dr Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły, Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze Szkołą Policji służb mundurowych, instytucji i duchowieństwa.

Inspektor Beata Różniak-Krzeszewska, która dzisiaj, jako pierwsza w historii Szkoły kobieta, objęła stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Pile, służbę rozpoczęła 15 lutego 1995 roku w Wydziale Prewencji ówczesnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Pile. Od 2007 roku zajmowała w Policji stanowiska kierownicze: komendanta powiatowego Policji w Złotowie (dwukrotnie) oraz komendanta powiatowego Policji w Pile. Pani Komendant posiada liczne odznaczenia, między innymi: Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Życzenia i gratulacje nowo mianowanej pani Komendant w swoich wystąpieniach złożyli Minister Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, którzy zgodnie stwierdzili, że insp. Beata Różniak-Krzeszewska łącząc doświadczenie życiowe i policyjne ze znajomością miejsca i ludzi sprosta oczekiwaniom związanym z tym trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, jakim jest kierowanie szkołą kształcącą słuchaczy na różnych poziomach kariery zawodowej, a jakość tego kształcenia zostanie utrzymana na wysokim poziomie. Jak podkreślił Komendant Główny Policji, najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed panią Komendant oraz jej współpracownikami jest budowanie etosu formacji poprzez taką postawę funkcjonariuszy, która stanowić będzie dla młodych policjantów autorytet i wzór do naśladowania.

Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, odnosząc się do słów Ministra oraz Komendanta Głównego Policji podkreśliła, że zrobi wszystko, by stworzyć zespół zdolny do realizacji postawionych przed nią zadań. Zadeklarowała także otwartość na współpracę z władzami samorządowymi miasta i powiatu.

Miłym akcentem całej uroczystości było wręczenie przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka podziękowań dla insp. Romana Gryczki za trzy miesiące rzetelnego wypełniania obowiązków na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Pile.

W drugiej części uroczystości odbyło się wręczenie nominacji komendantom i zastępcom komendantów powiatowych Policji z garnizonu wielkopolskiego, którzy obejmą swoje stanowiska w: Pile, Złotowie, Kaliszu, Kępnie, Śremie, Ostrzeszowie, Kościanie.

Po południu odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu MSWiA i Komendanta Głównego Policji ze słuchaczami pilskiej Szkoły Policji, podczas którego zostały poruszone kwestie dotyczące etosu służby policyjnej i szacunku do munduru jako symbolu służby państwu.

SP Piła / mg

 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
 • Mianowanie Komendanta Szkoły Policji w Pile
Powrót na górę strony