Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Data publikacji 21.04.2017

W Katowicach odbyła się debata społeczna z mieszkańcami pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Tym razem z uczestnikami spotkania rozmawiali dzielnicowi z komisariatu „drugiego”. W debacie wziął również udział Komendant Komisariatu II Policji w Katowicach mł. insp. Jarosław Łydka. Przeprowadzone spotkanie było okazją do omówienia funkcjonowania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”. Dzielnicowi przybliżyli zebranym nową koncepcję pracy „Dzielnicowy bliżej nas" i przedstawili swoje plany priorytetowe.

Wczoraj (20 kwietnia br.) w siedzibie katowickiej spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Klonowej, policjanci z Komisariatu II Policji w Katowicach przeprowadzili debatę z mieszkańcami Katowic pn.” Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”.  Spotkania z mieszkańcami mają na celu zacieśnianie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowią najlepszą okazję do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz jego okolicy.

Przeprowadzona debata umożliwiła przybliżenie działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”, stanowiących wsparcie policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń. Na początku spotkania Komendant Komisariatu II Policji w Katowicach mł.insp. Jarosław Łydka wyjaśnił zasady działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Następnie dzielnicowi przedstawili zdiagnozowane, w oparciu o przedmiotowe narzędzie, problemy w swoich rejonach służbowych oraz realizowane przez siebie plany priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Kolejnym elementem debaty było omówienie przydatności aplikacji „Moja Komenda”. Dzielnicowi przypomnieli mieszkańcom, że posiadają przypisane do rejonu służbowego telefony służbowe oraz adresy e-mailowe.

W kolejnej części debaty głos zabrały policjantki Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, które przedstawiły programy i akcje profilaktyczne przeprowadzane na terenie miasta Katowice. St. asp. Adrianna Mazur przybliżyła zebranym programy skierowane do seniorów, młodzieży oraz kobiet doznających przemocy. Jako koordynatorka projektu „MocNaTy” poinformowała zebranych również o szeregu akcji organizowanych w ramach przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Profilaktykę skierowaną do najmłodszych oraz do wszystkich uczestników ruchu drogowego przedstawiła st. post. Klaudia Jaskólska. Policjant z katowickiej "drogówki" asp. szt. Jacek Prokop odpowiedział natomiast na pytania dotyczące ruchu drogowego.

Na koniec przystąpiono do dialogu z mieszkańcami. Uczestnicy spotkania zgłaszali problemy jakie zauważają w ich miejscu zamieszkania oraz rozmawiali o nich z policjantami dzielnicowymi odpowiedzialnymi za omawiany rejon służbowy.

Takie spotkania z policjantami poszczególnych katowickich komisariatów będą odbywały się cyklicznie. O kolejnych będziemy informować Państwa na stronie internetowej oraz fanpage Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Celem tych spotkań jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

(KWP w Katowice / ig)

 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
Powrót na górę strony