Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”

Data publikacji 22.04.2017

O tytuł Policjanta Służby Kryminalnej 2017 roku rywalizują policyjne drużyny z jednostek powiatowych i miejskich lubelskiego garnizonu Policji. Celem konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz motywowanie ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Najlepsza drużyna będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu, który odbędzie się w dniach 6-8 czerwca w Szkole Policji w Pile.

Eliminacje wojewódzkie konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2017” odbywają się jak co roku na terenie obiektów szkoleniowych KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów.  Każdą drużynę reprezentują policjanci dochodzeniowo-śledczy, operacyjno-rozpoznawczy,  technicy kryminalistyki oraz policjanci  sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą.

Pod bacznym okiem komisji policjanci przystępują do konkurencji, które obejmują;

- sprawdzian wiedzy w formie testu,

- sprawdzian wiedzy praktycznej w formie kazusu odrębnie dla policjanta dochodzeniowo-śledczego, operacyjno-rozpoznawczego, sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą,

- sprawdzian umiejętności na miejscu zdarzenia – przeprowadzony w formie oględzin dla wszystkich zawodników drużyny,

- funkcjonariusze muszą  też wykazać się umiejętnościami strzeleckimi  podczas sprawdzianu uzupełnionego o dodatkowe elementy sprawnościowe.

Celem konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz  motywowanie ich do doskonalenia  kwalifikacji zawodowych.

Najlepsza drużyna wyłoniona podczas poszczególnych konkurencji będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile w dniach 6-8 czerwca b.r.

KWP w Lublinie / ws

 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
 • Walczą o tytuł „Policjanta Służby Kryminalnej 2017”
Powrót na górę strony