Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych

Data publikacji 24.04.2017

Policjanci Oddziału Prewencji Policji KWP w Bydgoszczy wraz z II Kompanią Nieetatowego Pododdziału Policji oraz kadrą dowódczą I, III i IV kompanii NPP, brali udział w szkoleniach, które zorganizowano na terenie Aeroklubu Pomorskiego. Ćwiczenia odbyły się także na obiektach toruńskiego MOSiR tj. Stadionie Miejskim i stadionie żużlowym Motoarena.

Trwające kilka godzin ćwiczenia dotyczyły m.in.: zapoznania się z charakterystyką obiektów sportowych, doskonalenia tworzenia szyków policyjnych, przemieszczania się pododdziałów policji na obiektach sportowych, działań zgrywających ze sobą policjantów, którzy w przypadku zbiorowego zakłócenia porządku, będą interweniować w pododdziałach zwartych.

Mundurowi, wyposażeni w tarcze, kaski i środki przymusu bezpośredniego, ćwiczyli warianty przywracania naruszonego porządku, a także taktykę zatrzymywania osób z wykorzystaniem środków pirotechnicznych. Istotą ćwiczeń była dokładność i precyzja w działaniu. Elementem, na który położono szczególny nacisk, było błyskawiczne i właściwe, do zastanych okoliczności, wydawanie i wykonywanie poleceń, które podczas działań w sytuacjach o podwyższonym ryzyku, stanowią o skuteczności działania policji.

Ponadto policjanci realizowali symulacje działań wynikające z aktualnych zagrożeń terrorystycznych, w tym doskonalili umiejętności z zakresu prowadzenia działań ratowniczych, ewakuacji uczestników imprez masowych w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego na terenie obiektu sportowego.

Służba policjantów Oddziału Prewencji Policji oraz Nieetatowego Pododdziału Policji, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa m.in. podczas imprez sportowych, ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo, szczególnie ich uczestników. Podczas szkoleń policjanci ćwiczą działania, aby skutecznie i profesjonalnie reagować na różnego rodzaju zagrożenia.

(KWP w Bydgoszczy / mw)

 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
 • Ćwiczenia policjantów na obiektach sportowych
Powrót na górę strony