Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe dla koordynatorów wojewódzkich Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 27.04.2017

W dniach 26 - 27 kwietnia br. w Supraślu odbyło się seminarium szkoleniowe dla koordynatorów wojewódzkich Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponad 300 tys. naniesionych zagrożeń przez obywateli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz blisko 7-miesięczny okres funkcjonowania aplikacji na terenie całego kraju to dobry czas na wymianę doświadczeń pomiędzy koordynatorami Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa z terenu całego kraju. Spotkanie takie odbyło się na terenie Podlasia, jednego z województw, gdzie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zafunkcjonowała jako pierwsza, a jego podsumowania dokonał Dyrektor Biura Prewencji insp. Dariusz Minkiewicz.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, obok programu „Dzielnicowy bliżej Nas” oraz reaktywacji posterunków Policji, to jeden z trzech filarów zmiany filozofii funkcjonowania polskiej Policji mającej na celu realne uspołecznienie jej działań.

Koordynator Krajowy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mł. insp. Dariusz Prządka z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji podsumował dotychczasowe działania realizowane w związku z opracowaniem i wdrożeniem nowego narzędzia oraz dotychczasowe efekty jego funkcjonowania.

Na podstawie popularności omawianego narzędzia, przejawiającej się zarówno w liczbie odsłon jak i naniesionych zagrożeń oraz badań przeprowadzonych przez niezależny ośrodek badań opinii publicznej jak i badań sondażowych przeprowadzonych wśród użytkowników aplikacji można stwierdzić, że wprowadzone we współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii narzędzie jest rozwiązaniem nowoczesnym i oczekiwanym przez społeczeństwo.

Pomimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania pojawiają się wnioski, zarówno ze strony użytkowników jak i samych policjantów, zmierzające do dalszego usprawnienia aplikacji. Każdy taki przypadek jest szczegółowo analizowany. Efektem tego są realizowane prace nad wprowadzeniem kolejnych modyfikacji ułatwiających zarówno korzystanie z samej Mapy jak i komunikację pomiędzy użytkownikami a Policją.

Seminarium szkoleniowe było także okazją do wymiany doświadczeń w obszarze funkcjonowania mapy zagrożeń w poszczególnych garnizonach Policji, w tym w zakresie przyjętych rozwiązań na rzecz nadzoru nad realizacją zadań związanych z weryfikacją zagrożeń naniesionych na mapę przez mieszkańców.

(Biuro Prewencji KGP / ig)

  • Seminarium szkoleniowe dla koordynatorów wojewódzkich Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Seminarium szkoleniowe dla koordynatorów wojewódzkich Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Seminarium szkoleniowe dla koordynatorów wojewódzkich Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
Powrót na górę strony