Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

GALA B&N, czyli podsumowanie działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego

Data publikacji 09.05.2017

Wczoraj tj. 8 maja br. w Warszawie odbyła się Gala B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony. Spotkanie było okazją do podziękowania za prawie 3 lata ciężkiej i efektywnej pracy dla ponad 400 konsultantów i koordynatorów programu z terenu całego województwa mazowieckiego. Gala B&N była też doskonałą okazją do zaprezentowania nowej funkcji, która już niebawem będzie dostępna w nawigacji samochodowej.

Projekt został zapoczątkowany pod koniec 2014 roku przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, a już na początku 2015 przy wsparciu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczął się cykl szkoleń specjalistycznych dla metodyków nauczania z obszaru całego województwa mazowieckiego. Uczestnikami byli dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnych samorządów, komend Policji oraz zainteresowani nauczyciele. Po tym etapie nauczyciele przystępowali w swoich regionach do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego, które następnie były publikowane na stronach mediów społecznościowych programu profilaktycznego B&N. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Marszałka oraz Wojewody Mazowieckiego, a Partnerami Strategicznymi zostali: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mazowieckie Ośrodki Ruchu Drogowego, a także Mazowiecki Kurator Oświaty. W sumie program już posiada 450 Partnerów.

Wczorajsza Gala B&N była okazją do podziękowania za prawie 3 lata ciężkiej, ale jakże efektywnej pracy dla ponad 400 konsultantów i koordynatorów programu z terenu całego województwa mazowieckiego. Inicjatorem przedsięwzięcia był Wydział Ruchu Drogowego KWP zs.
w Radomiu oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Sukces tego przedsięwzięcia byłby niemożliwy bez zaangażowania 454 Partnerów Programu B&N oraz wielu instytucji mających swoich przedstawicieli w Mazowieckiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szczególny wkład merytoryczny wniosły Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Dziękujemy za wszelkie działania stanowiące zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Gala B&N była też doskonałą okazją do zaprezentowania nowej funkcji, która już niebawem będzie dostępna w nawigacji samochodowej. Kierowcy będą mieli okazję zapoznać się z komunikatami dotyczącymi zdarzeń drogowych na mazowieckich drogach. Symboliczne podpisanie porozumienia oraz jego oficjalne przekazanie pomiędzy firmą zajmującą się systemami wspomagania kierowców, a Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu reprezentowaną przez I Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marka Świszcza miało miejsce na GALI B&N i zapoczątkowało nową kampanię pn. Chroń życie na mazowieckich drogach.

Celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zwiększenie świadomości i ostrzeganie uczestników ruchu drogowego o konieczności zachowania przez nich szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach, w miejscach gdzie doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W nawigacji taka informacja będzie się pojawiać za pomocą komunikatu wizualnego informującego o tym, jaki użytkownik ruchu drogowego zginął w wypadku (pieszy, rowerzystwa, kierujący, pasażer) oraz o jego wieku.

(Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu / mg)

  • GALA B&N, czyli podsumowanie działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego
  • GALA B&N, czyli podsumowanie działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego
  • GALA B&N, czyli podsumowanie działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego
  • GALA B&N, czyli podsumowanie działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego
  • GALA B&N, czyli podsumowanie działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego
  • GALA B&N, czyli podsumowanie działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego
  • GALA B&N, czyli podsumowanie działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego
  • GALA B&N, czyli podsumowanie działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego
  • GALA B&N, czyli podsumowanie działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego
Powrót na górę strony