Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Policjanci w służbie historii"

Dziś w siedzibie Biura Historii i Tradycji i Policji KGP gościliśmy uczniów szkół średnich z klas o profilu "policyjnym". Uczestniczyli oni w warsztatach przygotowujących do wzięcia udziału w konkursie "Policjanci w służbie historii", organizowanym wspólnie przez IPN i KGP. Spotkanie to nie składało się wyłącznie z wykładów i części warsztatowej. Młodzież zwiedziła również ekspozycję poświęconą Policji Państwowej i wystawy czasowe przygotowane przez nasze biuro i Służbę Więzienną.

Warsztaty w takiej formule mogły się odbyć dzięki współpracy, jaką Komenda Główna Policji, z inicjatywy Biura Historii i Tradycji Policji nawiązała z Instytutem Pamięci Narodowej. Spotkanie zostało otwarte przez p.o. Dyrektora BHiTP KGP, kom. Krzysztofa Musielaka, Zastępcę Naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu KGP, kom. Artura Duszaka oraz przedstawiciela Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Oddziału IPN w Warszawie, Pana Marcina Łaszczyńskiego. Sam konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, w których realizowane są przedmioty związane z funkcjonowaniem Policji. Jego nadrzędnym celem jest zainteresowanie młodzieży historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji Państwowej w okresie II Rzeczpospolitej i II Wojny Światowej. Uczestnicy konkursu po dzisiejszych warsztatach wykonają trzy zadania: opiszą miejsce pamięci znajdujące się w ich sąsiedztwie, zaprezentują postać policjanta, który pełnił służbę w latach 1919 - 1945 oraz przygotują i przeprowadzą "żywą lekcję historii" dla swoich rówieśników. Podczas lekcji wykorzystają uprzednio zgromadzone informacje dotyczące policjanta i miejsca pamięci.

Warsztaty miały przede wszystkim na celu przekazać uczestnikom konkursu podstawowe wiadomości i umiejętności pomocne w realizacji postawionego przed nimi zadania. Samo spotkanie rozpoczęło się od dwugodzinnych warsztatów filmowych prowadzonych przez Pana Arkadiusza Gołębiewskiego, uznanego reżysera, producenta i scenarzysty filmowego. Przekazane podczas tego spotkania informacje ukierunkowały zostały na wsparcie tych umiejętności, które pozwolą uczestnikom warsztatów na efektywne posługiwanie się zróżnicowanym sprzętem elektronicznym pozwalającym na rejestrację obrazu i dźwięku. Ponad godzinną przerwę uczniowie wykorzystali na zapoznanie się z wystawami czasowymi, które znajdują się w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Od pracownika naszego biura dowiedzieli się między innymi o historii poszczególnych eksponatów pokazanych na wystawach, a także poznali wojenne losy funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. W drugiej części zajęć odbył się wykład dr Anny Adamus o historii Policji Państwowej oraz warsztaty źródłoznawcze. W godzinach popołudniowych przy udziale funkcjonariuszy i pracowników Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego GKGP, młodzież zwiedzi Muzeum Katyńskie.

Mamy nadzieję, że pozyskana podczas warsztatów wiedza pomoże uczestnikom konkursu w realizacji narzuconych regulaminem zadań.

(KGP /BHiTP/RH)

Powrót na górę strony