Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy"

Data publikacji 10.05.2017

W auli im. K. Popiołka Uniwersytetu Śląskiego Katowicach odbyła się dzisiaj jednodniowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy". Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Główną Policji oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W konferencji uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Uczestniczyła w nim kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, przedstawiciele biur merytorycznych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Do udziału w przedmiotowym wydarzeniu zostali także zaproszeni goście zagraniczni; przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie oraz Biura Łącznikowego FBI w Warszawie.

Przybyłych gości przywitał Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. badań naukowych - prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. W ceremonii otwarcia zabrali także głos I Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ - dr hab. Kazimierz Miroszewski.

Celem konferencji było zaprezentowanie nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa, pojawiających się w XXI wieku i zwrócenie uwagi na konieczność monitorowania sytuacji, zapobieganie niekorzystnym zdarzeniom, znajomość potencjalnych zagrożeń, mających bezpośredni bądź pośredni wpływ na bezpieczeństwo w wymiarze nie tylko lokalnym i regionalnym, ale także krajowym i międzynarodowym. Jej uczestnicy rozważali, w jaki sposób identyfikować obecne i potencjalne zagrożenia oraz którym z nich można już dzisiaj przeciwdziałać. Panele dyskusyjne przedmiotowego wydarzenia poświęcone były następującym zagadnieniom:

 • cyberprzestępczość i cyberterroryzm jako determinanty bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa,
 • współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego – teorie i praktyka przeciwdziałania,
 • zakres ograniczeń wolności i praw człowieka oraz zasady działania organów władzy publicznej podczas sytuacji kryzysowych,
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
 • wieloaspektowość bezpieczeństwa państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych,
 • współpraca instytucjonalna podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • profilaktyka zagrożeń bezpieczeństwa.  

Konferencja pozwoliła na wymianę wiedzy i doświadczeń zarówno środowiska naukowego jak i przedstawicieli organów ścigania, co pozwoli w przyszłości na podejmowanie  konkretnych działań służących poprawie bezpieczeństwa.

(BMWP KGP/ mw)

 

 • Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy"
 • Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy"
 • Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy"
 • Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy"
 • Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy"
 • Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy"
Powrót na górę strony