Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol

Data publikacji 11.05.2017

11 maja 2017 r. w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w Warszawie odbyło się seminarium eksperckie pn. „Odporność Państwa na współczesne zagrożenia. Wyzwania dla zarządzania kryzysowego”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane wspólnie przez RCB oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Udział w nim wzięli przedstawiciele formacji mundurowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Polski.

Organizatorzy postanowili podzielić seminarium na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył zagrożeń hybrydowych, drugi nielegalnej migracji i ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

W trakcie pierwszego bloku przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej przybliżyli uczestnikom spotkania informacje nt. podstawowych technik oddziaływania informacyjnego obcych ośrodków na podstawie wybranych przykładów. Reprezentacji Rządowego Centrum  Bezpieczeństwa omówili aktualne wyzwania w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania newralgicznych systemów i usług w zakresie wzmacniania odporności państwa, natomiast prelegenci ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego omówili próby ataków informatycznych na urzędy i instytucje administracji państwowej, w tym zaprezentowali przykłady incydentów i sposoby przeciwdziałania takim sytuacjom.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi blok tematyczny. Jako pierwsi głos nt. sytuacji na odcinku wschodnim granicy zewnętrznej UE – nacisk migracyjny na przejściu granicznym Brześć-Terespol zabrali funkcjonariusze Straży Granicznej. Następnie o przemycie nielegalnych migrantów, o procederze, jak  i biznesie z nim związanym mówili przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji oraz pogranicznicy.

Ostatnim tematem, który został omówiony podczas seminarium przez przedstawiciela Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie była ochrona granicy zewnętrznej UE wobec nowych wyzwań.

W trakcie seminarium uczestnicy mieli możliwość, po każdym bloku tematycznym, wziąć udział w dyskusji, podczas której wymieniali się własnymi obawami, spostrzeżeniami dotyczącymi poszczególnych zagadnień.

(WSPol w Szczytnie / mw)

 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
 • Seminarium eksperckie w RCB z udziałem Kierownictwa WSPol
Powrót na górę strony