Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie

Data publikacji 16.05.2017

Na wniosek Dowódcy 16 Batalionu Powietrznodesantowego za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wyznaczeni instruktorzy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie W okresie od kwietnia do października 2017 roku realizują blok szkoleń dla żołnierzy z tej jednostki. Przeszkolone osoby będą stanowić komponent XXXVII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie.

Specyfika i charakter misji pełnionej przez żołnierzy na terenie „Bałkanów” przewiduje również wykonywanie przez nich, ewentualnie w sytuacji zaistnienia takiej konieczności, zadań  „policyjnych” związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także podejmowanie wspólnych działań z siłami policyjnymi. 

Szkolenie odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące współpracy pomiędzy Policją, a Siłami Zbrojnymi RP na podstawie programu szkolenia opracowanego w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie. Instruktorzy policyjni prowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne podczas których żołnierze przygotowywani są do wykonywania zadań. W trakcie dotychczas przeprowadzonych szkoleń żołnierze poznali sprzęt ochrony osobistej oraz rodzaje środków przymusu bezpośredniego, a także zasady i przypadki ich stosowania. 

W ramach zajęć z instruktorami Oddziału Prewencji Policji w Krakowie żołnierze 16 Batalionu Powietrznodesantowego ćwiczyli techniki samoobrony stosowane przez Policję, w tym przy użyciu pałki wielofunkcyjnej typu „tonfa”. Uczestniczyli w zajęciach z praktycznej obsługi oraz użycia broni gładkolufowej. Nabytą wiedzę i umiejętności doskonalili podczas ćwiczeń symulacyjnych dotyczących taktyki działań zespołowych podejmowanych w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego.

(KWP w Krakowie / mw)

 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
 • Policjanci szkolą żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie
Powrót na górę strony