Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja polskiej Policji na 45. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu

Data publikacji 17.05.2017

Delegacja polskiej Policji uczestniczy w 45. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu, która odbywa się w miejscowości St Johann im Pongau w Austrii. W obradach, które rozpoczęły się w dniu wczorajszym uczestniczy ponad 170 wysokich rangą delegatów z 50 państw członkowskich oraz organizacji międzynarodowych. Obecni są także przedstawiciele najwyższych władz Interpolu, w tym Prezydent Meng Hongwei i Sekretarz Generalny Jürgen Stock. Polskę na konferencji reprezentują: Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Łukasz Wiliński i Kierownik Sekcji ds. Interpolu Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji w BMWP podinsp. Mateusz Walczak.

Europejska Konferencja Regionalna Interpolu organizowana jest corocznie w jednym z europejskich państw członkowskich i poświęcona jest omawianiu polityki i strategicznych aspektów działalności Interpolu, istotnych dla organów ścigania europejskich państw członkowskich w zakresie zwalczania przestępczości.

Podczas Konferencji Regionalnej zapadają decyzje związane z rozwijaniem aktywności w podstawowych kwestiach takich jak strategia działania organów ścigania oraz zwalczanie najpoważniejszych form przestępczości w regionie europejskim.

W imieniu władz austriackich, delegatów Konferencji w St Johann przywitał Sekretarz Stanu ds. Bezpieczeństwa Publicznego MSW - Konrad Kogler, który w swoim przemówieniu podkreślił, że najbardziej skuteczną bronią przeciwko przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi jest nieprzerwana międzynarodowa wymiana informacji policyjnych.

Prezydent Meng Hongwei zwrócił uwagę na fakt, że organy ścigania państw członkowskich reagując na obecne i przyszłe wyzwania w zapewnianiu bezpieczeństwa światowego, wzmacniając możliwości wykrywcze i poprawiając swoje zdolności operacyjne, biorą na siebie wspólną odpowiedzialność za rozwój Interpolu w ciągu kolejnych lat.

Sekretarz Generalny Jürgen Stock wezwał do wykorzystywania w pracy policyjnej nowoczesnych technologii oraz nawiązywania w tym zakresie współpracy z sektorem prywatnym.

Wiodącymi tematami omawianymi podczas tegorocznej konferencji są: zwalczanie terroryzmu oraz cyberprzestępczości. Obrady potrwają 3 dni.

(BMWP / mw)

  • Delegacja polskiej Policji na 45. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu
  • Delegacja polskiej Policji na 45. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu
  • Delegacja polskiej Policji na 45. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu
  • Delegacja polskiej Policji na 45. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu
Powrót na górę strony