Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Coraz mniej kradzieży samochodów w Wielkopolsce

Data publikacji 23.03.2006

Od 2000 roku daje się zauważyć malejący trend kradzieży pojazdów w woj. wielkopolskim. W porównaniu z liczbą 6.093 pojazdów skradzionych w 2000 roku, na koniec 2005 r. odnotowano 4.590. Jednocześnie, z wyjątkiem 2003 roku, odnotowano wzrost wykrywalności przestępstw w tej kategorii z 7,6 % w roku 2000 do 9,6 % w latach 2004 – 2005.

Największą liczbę kradzieży corocznie odnotowuje się w powiecie poznańskim. W roku 2005 było ich 3.295 (3.418 w roku 2004) z czego w samym Poznaniu 2.747 (2.937 w roku 2004). Należy zauważyć systematyczny spadek liczby kradzieży pojazdów w Poznaniu z 3.760 w roku 2000 do 27.47 sztuk na koniec 2005 roku.

Do innych powiatów, w których odnotowuje się znaczną liczbę kradzieży pojazdów, zaliczyć można powiaty: kaliski (169 w roku 2005, 103 w roku 2004), koniński (139 w roku 2005, 101 w roku 2004), pilski (95 w roku 2005, 121 w roku 2004), gnieźnieński (93 w roku 2005, 100 w roku 2004) i leszczyński (po 77 w latach 2005 i 2004).

Biorąc pod uwagę liczbę kradzieży pojazdów w powiecie poznańskim w poszczególnych dniach tygodnia roku 2005 stwierdzić można, iż najwięcej samochodów ginie w piątki (średnio 545), a najmniej w niedziele (434). Największą liczbę kradzieży odnotowano w miesiącach styczniu i wrześniu (odpowiednio 340 i 319), a najmniej w miesiącach letnich (249 w lipcu, 252 w sierpniu).

Do najbardziej zagrożonych miejsc miasta Poznania należą ulica Głogowska oraz tzw. sypialnie miejskie tj. osiedla na Winogradach, Piątkowie i Nowym Mieście. W powiecie poznańskim najczęściej dochodziło do kradzieży w Przeźmierowie.

Najwięcej skradzionych pojazdów zgłoszono w powiecie poznańskim (438 sztuk), a także w powiatach śremskim (12 sztuk), chodzieskim (10 sztuk) i nowotomyskim (8 sztuk).

Biorąc pod uwagę powyższe dane a także fakt, że kradzieże samochodów są kategorią przestępstw szczególnie dotkliwą dla mieszkańców naszego regionu, nadinsp. Henryk Tusiński – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji, powołał specjalną grupę do zwalczania przestępczości samochodowej. Jednocześnie w Wielkopolsce wdrażamy dwa programy prewencyjne.

Pierwszy pod nazwą „STOP – NOC” w ramach którego oznakowujemy samochody, których właściciele deklarują, że generalnie nie jeżdżą nocą, poprzez naklejenie specjalnych hologramów. Te samochody policjanci w godzinach nocnych będą zatrzymywać i szczegółowo kontrolować.

Drugi program pod nazwą „Wykręć numer złodziejowi” to uruchomienie specjalnej bezpłatnej infolinii : 0-800-112-312. Dzwoniąc na ten numer mieszkańcy będą mogli przekazywać wszelkie informacje ( także anonimowo) związane z kradzieżami samochodów, lokalizacją miejsc ukrywania pojazdów (tzw. dziupli samochodowych), fikcyjnych zgłoszeń kradzieży itp.

Powrót na górę strony