Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Powstrzymaj pijanego kierowcę"

Data publikacji 18.05.2017

"Powstrzymaj pijanego kierowcę" - pod takim hasłem przebiegała konferencja skupiająca instytucje i podmioty, które wspólnie podejmują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim uświadomienie lokalnej społeczności o występujących zagrożeniach, jakie powodują nietrzeźwi kierujący na drogach powiatu jasielskiego. Uczestnicy spotkania, dzięki udostępnionym przez WORD Krosno symulatorom m.in. dachowania i zderzenia czołowego, mogli na własnej skórze przekonać się, jak czuje się osoba, która uczestniczy w wypadku drogowym.

Wczoraj tj. 17 maja br. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym, a w szczególności problematyce związanej z zagrożeniami na drogach, jakie niosą za sobą nietrzeźwi kierujący. Konferencję zorganizowano dzięki współpracy Urzędu Miasta Jasła, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, a także Policji i innych instytucji i podmiotów, które na co dzień realizują zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu jasielskiego.

Wśród zaproszonych gości i uczestników spotkania obecni byli także przedstawiciele Policji m.in. insp. Paweł Filipek Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, nadkom. Jacek Krzyżak Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, podkom. Paweł Grześ funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie, mł. asp. Ryszard Przewoźnik p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Jaśle oraz funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną.

W pierwszej części spotkania Józef Biernacki - członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowych, w tym także zagrożenia, jakie powodują nietrzeźwi użytkownicy dróg. W prezentacji multimedialnej przedstawił statystyki dotyczące ilości zdarzeń drogowych w szczególności tych, w których sprawcami są pijani kierowcy. Zwrócił także uwagę, że w sytuacjach kiedy widzimy nietrzeźwego, który zamierza prowadzić samochód, nie możemy pozostać obojętni. Właściwa i skuteczna reakcja może uratować komuś życie.

W drugiej części spotkania, dzięki udostępnionym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie specjalistycznym urządzeniom, uczestnicy konferencji mogli w warunkach zbliżonych do realnych, doświadczyć wypadku drogowego symulującego dachowanie pojazdu lub zderzenia czołowego.

Takie przedsięwzięcia spotykają się z dużym zainteresowaniem i spełniają przede wszystkim rolę profilaktyczno - edukacyjną. Wpływają także na wzrost poziomu wiedzy i świadomości lokalnej społeczności na temat tego negatywnego zjawiska. Ponadto budują wzajemne relacje pomiędzy wieloma podmiotami i instytucjami, które wspólnie podejmują różnego rodzaju działania, kierując się ideą zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

(KWP w Rzeszowie / mg)

  • "Powstrzymaj pijanego kierowcę"
  • "Powstrzymaj pijanego kierowcę"
  • "Powstrzymaj pijanego kierowcę"
  • "Powstrzymaj pijanego kierowcę"
  • "Powstrzymaj pijanego kierowcę"
  • "Powstrzymaj pijanego kierowcę"
Powrót na górę strony