Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Strażaka w Komendzie Głównej PSP

Data publikacji 18.05.2017

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka odbył się dziś na terenie Komendy Głównej PSP. W uroczystości wziął udział Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierownictwo Komendy Głównej oraz jednostek organizacyjnych PSP. Podczas uroczystości odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali m.in. I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk i nadinsp. Helena Michalak – zastępca komendanta głównego Policji.

Zaproszonych gości powitał komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Następnie głos zabrał Jarosław Zieliński. Podziękował strażakom i złożył wyrazy uznania za ich służbę. Podkreślił, że dzięki ich postawie i zaangażowaniu, straż pożarna niezmiennie cieszy się największym zaufaniem społeczeństwa.

Minister Jarosław Zieliński w asyście gen. brygadiera Leszka Suskiego uhonorował dziesięciu funkcjonariuszy Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi za czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu oraz ofiarną działalność publiczną.

Minister dokonał także dekoracji nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji medalami „Za Długoletnią Służbę”. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymało je szesnastu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z KG PSP. Minister spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, za długoletnią ofiarną służbę i działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, nadał także odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Otrzymali je m.in. nadinspektor Andrzej Szymczyk –  I zastępca komendanta głównego Policji, nadinspektor Helena Michalak – zastępca komendanta głównego Policji oraz Andrzej Sprycha – dyrektor departamentu porządku publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie aktów powołania, mianowania i powierzenia pełnienia obowiązków z dniem 19 maja 2017 r. na stanowiskach służbowych w Państwowej Straży Pożarnej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją personalną powołał st. bryg. Tadeusza Jopka na stanowisko zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Akt powołania wręczył Jarosław Zieliński sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz gen. brygadier Leszek Suski.

Akt powołania otrzymali st. bryg. Arkadiusz Biskup na stanowisko zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, bryg. Robert Fliciński na stanowisko zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP, bryg. Maciej Zając na stanowisko zastępcy opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Natomiast akt mianowania otrzymali: st. bryg. Marcin Wilczyński na stanowisko dyrektora Biura Kadr i Organizacji KG PSP, st. bryg. Dariusz Dziwulski na stanowisko zastępcy dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP, st. bryg. Paweł Frątczak na stanowisko zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego, mł. bryg. Ernest Ziębaczewski na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP.

Z kolei akt powierzenia pełnienia obowiązków otrzymali: st. bryg. Bogdan Jędrocha na stanowisko zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, mł. bryg. Paweł Sejmej na stanowisko zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, mł. bryg. Dariusz Żywicki na stanowisko zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, kpt. Marek Chwała na stanowisko komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, st. bryg. Włodzimierz Błaszczyński na stanowisko dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji i Ochrony Ludności KG PSP, bryg. Piotr Strawa na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kadr i Organizacji KG PSP.

Na zakończenie 12 funkcjonariuszy otrzymało akty nadania wyższych stopni oficerskich, a trzech akty nadania wyższego stopnia.

(KG PSP/ ar)

zdj. Elżbieta Przyłuska

  • Dzień Strażaka w Komendzie Głównej PSP
  • Dzień Strażaka w Komendzie Głównej PSP
  • Dzień Strażaka w Komendzie Głównej PSP
  • Dzień Strażaka w Komendzie Głównej PSP
  • Dzień Strażaka w Komendzie Głównej PSP
  • Dzień Strażaka w Komendzie Głównej PSP
Powrót na górę strony