Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania MSWiA i KGP w związku z emisją reportażu dot. śmierci Igora S. rok temu na terenie Wrocławia

Data publikacji 20.05.2017

Dzisiaj tj. 20 maja br. w programie Superwizjer wyemitowano reportaż dotyczący tragicznej śmierci Igora S. we Wrocławiu. W treści ujawniono m. in. wypowiedzi anonimowych osób i fragmenty nagrań. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Komendantem Głównym Policji, natychmiast po zapoznaniu się z reportażem podjęli decyzję o powołaniu i skierowaniu do Wrocławia specjalnego zespołu kontrolnego, w skład którego wchodzą doświadczeni oficerowie Biura Kontroli i Biura Spraw Wewnętrznych.

Śledztwo w sprawie tej tragicznej śmierci od samego początku prowadzi prokuratura, obecnie na wniosek rodziny zmarłego Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, a więc zupełnie niezależny od Policji organ wymiaru sprawiedliwości.

Pragniemy stanowczo podkreślić, że Policja niezwłocznie po tej tragedii przekazała wszystkie materiały mogące stanowić dowód w sprawie prokuraturze.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Komendantem Głównym Policji, natychmiast po zapoznaniu się z reportażem podjęli decyzję o powołaniu i skierowaniu do Wrocławia specjalnego zespołu kontrolnego, w skład którego wchodzą doświadczeni oficerowie Biura Kontroli i Biura Spraw Wewnętrznych. Zadaniem kontrolujących będzie m. in. dokładna analiza akt czynności wyjaśniających i dyscyplinarnych prowadzonych wobec funkcjonariuszy mających związek z opisywanym zdarzeniem, a w szczególności sprawdzenie, czy czynności te prowadzone były rzetelnie i zgodnie z zasadami procesowymi. Szczególnie zweryfikowana zostanie decyzja przełożonych o przywróceniu zawieszonego funkcjonariusza do służby.

Podkreślenia wymaga szybkość podjętej decyzji przez kierownictwo MSWiA oraz KGP. Jednocześnie przypominamy, że czynności śledcze nadal prowadzi prokuratura i jest to jedyny organ dysponujący wszystkimi zebranymi do tej pory dowodami. Jesteśmy przekonani, że prokuratura wyjaśni wszystkie okoliczności tej tragedii.

KGP

Powrót na górę strony