Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finalny etap prac nad podwyżkami dla policjantów

Data publikacji 29.01.2008

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat jest na finalnym etapie uzgodnień międzyresortowych. Natychmiast po ich zakończeniu zostanie on podpisany przez ministra.

Podwyżka będzie naliczana z wyrównaniem od 1 stycznia 2008 r. Zgodnie z projektem tego rozporządzenia, na podwyżki dla każdego funkcjonariusza średnio miesięcznie przypada 522 zł brutto. Tym samym najniższe uposażenie zasadnicze dla policjanta, który ukończy szkolenie podstawowe będzie wynosiło ok. 2200 zł (brutto).

Podwyżki tej wysokości uwarunkowane są możliwościami budżetu państwa.

Zaaprobowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projekt jest efektem szerokich konsultacji ze środowiskiem policyjnym, w tym także ze związkami zawodowymi Policji.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony